I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu

Üniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi organizasyonunda Rektörlüğümüz, Kilis Valiliği ve Kilis Belediye Başkanlığı işbirliği ile 7-9 Aralık 2012 tarihleri arasında Kilis ve çevresinin tarihi, sosyal ve kültürel zenginliklerinin tespiti amacıyla “I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu” düzenlenecektir.

Uzun ve köklü bir tarih ve kültür birikimine sahip olan Kilis ve çevresi ile Kilisli Muallim Rıfat Bilge hakkında düzenleyeceğimiz sempozyuma katılarak bilimsel tecrübe ve birikimlerinizi bizimle paylaşmanızdan ve sizleri 7-9 Aralık 2012 tarihleri arasında Kilis ilimizde ağırlamaktan onur duyarız.

Düzenleme Kurulu Adına,
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENER
Yürütme Kurulu Başkanı

SEMPOZYUMUN AMACI VE KAPSAMI
I. Uluslararası Muallim Rıfat, Kilis ve Çevresi Sempozyumu ile uzun ve zengin bir tarihi geçmişi olan Kilis ve çevresinin tarihî, kültürel ve coğrafî özellik ve zenginliklerini araştırıp bilim dünyasının dikkatine sunmak; Kilis ve çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel vb. güncel sorunlarını değerlendirmek ve bunların yanı sıra bilim dünyamıza yaptığı katkıların bir şükranesi olarak Kilisli Muallim Rıfat Bilge’nin anısını yaşatmak amaçlanmaktadır.

Sempozyumda Türk dili, tarih, eğitim ve kültür, folklor, din ve inanç sistemleri, halk inançları, siyasal kültür, coğrafya, kentleşme, arkeoloji ve sanat tarihi, mimarlık ve kentsel planlama, medya ve iletişim, bilgi ve bilgi yönetimi; Kilisli Muallim Rıfat Bilge ve bilim dünyasına katkıları, Kilis tarihi, coğrafyası ve kültürü, Kilis’te tarım konularında bildiriler sözlü ve poster sunum olmak üzere iki biçimde kabul edilecektir. Sözlü bildiriler on beş dakikalık süreyle sınırlandırılacaktır. Düzenleme kurulu tarafından, uygun görülen sayıda bildiri kabul edilecektir.

Sempozyum bildirileri için öngörülen ana başlıklar aşağıya çıkarılmış olup, farklı konularda hazırlanan bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI
Kilis ve çevresiyle ilişkilendirilmek koşuluyla aşağıdaki konularda hazırlanan bildiriler değerlendirilecektir.

1.Kilisli Muallim Rıfat Bilge
2.Dil ve Edebiyat
3.Tarih
4.Halk Kültürü
5.Sosyal Yapı (Sosyoloji)
6.Sanat Tarihi
7.Felsefe-Mantık
8.Coğrafya
9.Arkeoloji
10.İslami İlimler ve Yazmalar
11.Eğitim
12.İktisat

Sempozyum sonunda sempozyum ile ilgili bir genel değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda, üzerinde uzlaşılan konuları içeren bir sonuç bildirgesi ilân edilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
17 Nisan 2012 Sempozyumun Duyurusu
15 Ekim 2012 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesinin Son Tarihi
31 Ekim 2012 Kabul Edilen Bildirilerin Duyurusu
15 Kasım 2012 Bildirilerin Tam Metninin Gönderilmesi
7-9 Aralık 2012 Sempozyum tarihi
9 Aralık 2012 Halep (Şartlar uygun olduğu takdirde) veya Antakya Gezisi)

SEMPOZYUMLA İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLER
1.Bildiri konusu Sempozyumun içeriği ile uyumlu olmalıdır
2.Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmamalı ve [email protected] adresine gönderilmelidir. Bildiri özetleriyle birlikte varsa sunumda kullanılacak cihazlar belirtilmelidir.
3. Sempozyumun son günü (9 Aralık 2012) Halep (şartlar uygun olduğu takdirde) veya Antakya gezisine katılmak isteyenler, bildiri özetlerinin altına geziye katılacaklarını T.C. Kimlik numaralarını yazarak bildirmelidirler.
4.Bildiriler Türkçe-Arapça-İngilizce dillerinden biriyle sunulabilir.

SEKRETERYA İLETİŞİM BİLGİLERİ

Arş. Gör. İlker Ozan YILDIRIM
İş : 0 (348) 814 26 62 (1245)
Cep : 0 (506) 670 44 57
e-posta : [email protected]

Arş. Gör. Bahar DOĞAN
İş : 0(348) 814 26 62 (1252)
Cep : 0 (538) 645 22 45
e-posta : [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.