I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Metodolojik Yaklaşımlar

Balkanlar bugün, bünyesinde farklı din, mezhep, ırk, dil ve kültüre sahip çok sayıda milleti barındırmaktadır. Coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca Eski Yunan, Roma ve Osmanlı gibi birçok büyük medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu medeniyetlerden Osmanlı Medeniyetinin Balkanlar üzerinde bıraktığı tesir günümüze kadar uzanmaktadır. Balkan ülkelerinde konuşulan dilde, yenilen yemekte, anlatılan fıkralarda, özetle hayatın her alanında Osmanlı kültürünün izleri yoğun bir şekilde görülmektedir.

Osmanlı’nın Balkanlar’dan çekilmesi ile birlikte başlayan göçler neticesinde Anadolu’nun demografik ve kültürel yapısında önemli değişimler yaşanmıştır. Bu durum özellikle Balıkesir gibi, Batı Anadolu’da yer alan şehirlerde daha net görülmektedir.

Osmanlı’nın Balkanlar’da bıraktığı iz nedeniyle, Balkan ülkelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarının anlaşılması, Anadolu’ya yapılan göçler ile Anadolu kentlerinin demografik yapısında yaşanan değişimler ancak Osmanlı döneminin derinlemesine araştırılması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla özellikle Balkan Savaşları’nın 100. yıl dönümü vesilesi ile 2012 yılı başlarından buyana dünyada çok sayıda sempozyum ve konferans gibi bilimsel etkinlik düzenlendi, çok sayıda makale ve kitap neşredildi.

Sempozyumun Konusu
Sempozyum, Balkan tarihi araştırmalarında metodolojik sorunlar ana başlığı altında aşağıdaki konularda yapılacaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları

1- Balkan Tarihi Araştırmalarında Metodolojik Yöntemler

2- Osmanlı Arşivleri ve Balkan Tarihi Açısından Önemi

3- Yerel Arşivler ve Balkan Tarih Yazımı

4- Balkan Ülkelerindeki Osmanlı Arşiv Belgeleri

5- Göç ve İskân Araştırmalarında Yeni Yönelimler

6- Balkan Göçlerinin Üç Önemli Durak Noktası: İstanbul-Balıkesir-İzmir

7- Balkan Göçlerinin Balıkesir’in Sosyal ve Ekonomik Yapısına Etkisi

Onur Kurulu
Prof. Dr. Mahir Alkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Azmi Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal H. Karpat, İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Abdullah Soykan, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Aleksandar Kadijević, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
Prof. Dr. Ali Arslan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Basil C. Gounaris, Selanik Aristotle Üniversitesi, Yunanistan
Prof. Dr. Beqir Meta, Arnavutluk Tarih Kurumu, Arnavutluk
Prof. Dr. Božidar Jezernik, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya
Prof. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ekrem Causević, Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan
Prof. Dr. Ema Miljkovic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
Prof. Dr. Evangelia Balta, Ulusal Yunan Araştırmaları Vakfı, Yunanistan
Prof. Dr. Fikret Adanır, Sabancı Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Ankara University, Turkey.
Prof. Dr. Heath Ward Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Metin Ayışığı,  Beykent Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. M. Yavuz Erler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nedim İpek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Osman Köksal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Osman Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Rhoads Murphy, Birmingham Üniversitesi, İngiltere
Prof. Dr. Sabri Sürgevil, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Süleyman Seydi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şenol Çelik, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Montenegro Üniversitesi, Karadağ
Doç. Dr. Aleksandar Rastovic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
Doç. Dr. Arzu Terzi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Bekir Günay, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erdoğan Keskinkılıç, Fatih University, Turkey
Doç. Dr. Fatih Özbay, İstanbul Technical University, Turkey.
Doç. Dr. Hasan Babacan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hatice Oruç, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İsmail Mangaltepe, İstanbul University, Turkey.
Doç. Dr. Mustafa Çolak, Gazi Osman Pşaşa,i Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Osman Karatay, Ege Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay, Ege Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Eftal Irkıçatal, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Emine Dingeç, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Fatih İyiyol, Süleyman Şah Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. H. Veli Aydın, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ionut Cojocaru, Spiru Haret Üniversitesi, Romanya
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Mucize Ünlü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Murat Tuğluca, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yücel Yiğit, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Dr. Abidin Temizer, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Dr. Elias Kolovos, Girit Üniversitesi, Yunanistan
Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Ege Üniversitesi, Türkiye
Dr. Serdar Genç, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Bekir Günay, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hasan Babacan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Eftal Irkıçatal, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İsmail Arslan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Uğur Özcan, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Abidin Temizer, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye

Sekreterya
Dr. Abidin Temizer, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Melike Karabacak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Arş. Gör. Muhammed Tandoğan, İstanbul Üniversitesi Türkiye.

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son başvuru tarihi :01 Şubat 2013

Kabul edilen bildirilerin ve sempozyum programının açıklanması :20 Şubat 2013

Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih :01 Haziran 2013

Sempozyum tarihi :26–28 Nisan 2013

E-mail: abidintemizer@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.