I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu

Sempozyum Hakkında

Üzerinde yaşadığımız Anadolu, sahip olduğu jeo-politik konumundan dolayı bazen “kavşak”, bazen “köprü” bazen de “Asya’nın Avrupa’ya uzanan ucu” gibi çeşitli açılardan tanımlanmaktadır. Kuşkusuz bu nitelemeler aynı zamanda Anadolu’nun derin kültürel ve tarihi birikimini de göstermektedir. Zira Anadolu belki de dünyada en çok uygarlığın kurulmasına ve yıkılmasına şahitlik etmiş bir coğrafyadır. Bu çok farklı uygarlıkların bıraktığı zengin tarihi ve kültürel miras farklı dillerde ve ülkelerde pek çok çalışmaya uzun zamandır konu olmaktadır. Anadolu tarihi ve kültürü üzerine yapılan yeni akademik çalışmaların dağınık tabiatı bunları bir araya getirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk tabiatı gereği en fazla da Türkiye’de hissedilmelidir. Anadolu uygarlıklarıyla ilişkilerimiz, bu uygarlıkların tarihi süreçte yarattıkları zengin mirasın sadece korunması değil, aynı zamanda bu derin mirasın katkılarıyla yaşadığımız topraklarda stratejik açıdan daha sağlıklı siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel kurumlar geliştirebilme, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunabilme ve bu mirası geleceğe aktarabilme imkânımızdır.
Bu bağlamda, artık Anadolu tarihi üzerine yapılan son çalışmaların ve ilgili akademisyenlerin yeniden bir araya getirilmesinin zamanı gelmiştir. Bu sempozyum Anadolu’nun tarih öncesinden, Osmanlı Devleti’nin merkezi eyaletlerinden birisi olma sürecine uzanan geniş tarihi ve kültürel mirası üzerine yapılan yeni çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu geniş kronolojik çerçeve içerisinde, Tarih öncesi çağlarda başlayan kentleşme sürecini; Hattiler, Luwiler, Kaşgalar, Hurri/Mitanniler ve Asurlar gibi Hitit öncesi ve Hititlerin çağdaşı olan siyasal yapılanmaları; Anadolu’daki Hitit mirasını ve Hititler sonrası dönemin Geç Hitit Krallıklarını; Karyalılar, Likyalılar, Frigler ve Urartular gibi bölgesel güçleri; Anadolu’yu istila eden Kimmerler ve İskitleri; Yunanlılar, Lidyalılar ve Persler gibi Anadolu’nun yerli ve yabancı kültürlerini; Helenistik ve Roma dönemi Anadolu’sunun idari ve siyasi tarihini, Anadolu’da İran ve Roma dünyasının çatışma mirasını, Bizans’ı ayakta tutan en önemli enerji merkezi olma konumunu; Anadolu’da Bizans-İslam çatışmasını ve buna eklenen Selçuklu, Haçlı faktörünü, Moğol istilasıyla oluşan ara dönemdeki Beylikleri ve Anadolu’nun Osmanlı Devleti’nin merkezi eyaletlerinden birisi olma sürecini ele almayı amaçlamaktayız.

Sempozyum kapsamında, bu yılki ana temamız Anadolu’da Kentleşme ve Kurumsallaşma: Değişim ve Dönüşüm olarak belirlenmiştir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyumun bu yılki ana teması Anadolu’da Kentleşme ve Kurumsallaşma: Değişim ve Dönüşüm olacaktır. Kentleşme ve Kurumsallaşma konusu çerçevesinde aşağıdaki alt başlıkları içeren bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır.
– Siyasi ve İdari Tarih
– Yerel Hanedanlar, Hanedan Politikaları
– Kentsel ve Kırsal Yerleşimler
– Tarihsel Topografya ve Demografi, Yeraltı ve Yerüstü Zenginlikleri
– İktisat Tarihi, Maliye, Ticaret, Ulaşım ve Taşımacılık
– Toplum, Din ve Mitoloji
– Sosyal Değerler ve Hukuk
– Ordu, Savaş ve Diplomasi
– Yazı ve Dil, Sanat ve Mimari, Bilim ve Teknoloji
– Sağlık, Tıp, Spor ve Eğlence

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Muğla
Sempozyum Tarihi: 22-23 Ekim 2015
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 25 Mayıs 2015
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 5 Haziran 2015
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih : 15 Ağustos 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 15 Eylül 2015

İletişim-Sekretarya

İletişim: Uzman Yardımcısı Yunus PUSTU 0-312- 310 23 68 / 251
İletişim: Uzman Yardımcısı Ayşenur ŞENEL 0-312- 310 23 68 / 209
İletişim: Uzman Yardımcısı Yasin ARIK 0-312- 310 23 68 / 292

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.