I. ULUSAL AFET VE AFET EĞİTİMİ KONGRESİ

Değerli Katılımcılarımız,

Ülkemizin jeolojik ve jeopolitik konumu nedeniyle, coğrafyamızın önemli bir bölümünde deprem, erozyon, sel, çığ düşmesi, orman yangınları gibi doğal afetler yer almakta olup, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehditler de mücadele edilmesi gereken bir diğer tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde ilk defa geçen sene düzenlediğimiz “I. ULUSAL AFET VE AFET EĞİTİMİ KONGRESİ” hem konuşmacı hem de katılımcı profiliyle bir çok kurum ve kuruluş temsilcisini bir araya getirme imkanı sağlamıştır.

Kongremizde, doğal afetler, afetlerle mücadelede risk analizi ve risk yönetimi, bilime ve plana dayalı kentleşme, depreme dayanıklı yatırımlar ve uygulamaları, afet eğitimi ve yeterlilikler, arama kurtarma hizmetleri, afet tıbbı gibi konular yer alacaktır. Deneyim sahibi bürokratlarımız, yerel yönetimlerimiz, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız, öğrencilerimiz ve doğal afetlerle ilgili hizmet veren tüm kurum, kuruluş ve firmaların temsilcilerini bir araya getirerek bağımsız oturumlarla ülkemiz geleceğine yönelik kapsamlı bir dizi konferans ve paneller düzenlemeyi ve konularla ilgili kurs ve tatbikat organize ederek teorik ve pratik bilgileri tüm katılımcılara sunmayı hedeflemekteyiz.

19-23 Kasım 2014 tarihlerinde Limak Limra Hotel & Resort, Kemer-ANTALYA’da gerçekleştirilecek olan 2. ULUSAL AFET VE AFET EĞİTİMİ KONGRESİ, ana konuları, konuşmacı ve katılımcı profilinin yanı sıra içeriğinde yer alan ‘yerel yönetimlerde sürdürülebilir çevre ve şehir sempozyumu’, ile geniş bir yelpazeye hitap edecek olup, kongremizde sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Kasım ayında, tarihi özellikleri ve turistik güzellikleri ile göz dolduran Antalya’da görüşmek ve deneyimlerimizi paylaşmak dileğiyle,

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme Kurulu adına,

Dr. Arzu FIRLARER               Yard. Doç. Dr. Şahin TOPRAK         Uz. Dr. Kürşad Ramazan ÖZDEMİR

Başkent Üniversitesi           Harran Üniversitesi                         AYSADER Yönetim Kurulu Başkanı

Kongre Ana Konuları
Ülkemizde Afet Yönetim Organizasyonu

Yerel Yönetimlerin Afetlere Yönelik Çalışmaları

Bilime ve Plana Dayalı Kentleşme ve Sanayileşme

Afetlerde Risk Azaltma ve Risk Yönetimi

Afetlere Genel Bakış

Afet Tıbbı

Afetler Sonrası Haberleşmenin Önemi

Afet Eğitimi ve Yeterlilikler

Arama & Kurtarma

Afetlere Hazırlık Yönetiminin Finansal Boyutu

KBRN Saldırılarla Mücadele

Psikososyal Sorunlar

Sivil – Asker İşbirliği

Uluslararası Yasa ve Etikler

Afetlerde Hüviyet Tesbiti ve Defin İşlemleri

Son Yıllarda Yaşanan Afetlere Genel Bakış

Kongre Tarihi
19-23 Kasım 2014

Kongre Merkezi
Limak Limra Hotel & Resort, Kemer-ANTALYA

Kongre İnternet Adresi
www.afetkongresi2014.com

Kongre Dili
Kongre bilimsel dili Türkçe’dir. Yabancı davetliler ve konuşmacılar için simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.