Hikayelik Çocuk Hikayesi Yarışması

Hikayelik Çocuk Hikayesi Yazma Yarışması Şartname

Madde 1- Konu:“Serbest” – Yarışmacının çocuk edebiyatına uygun kendi isteği ile seçeceği herhangi bir konu.

Madde 2- Amaç:Yetenekli yazarların eserlerini okul öncesi çocuk hikayelerine uygun bir konuya bağlı kalarak kendi istekleri doğrultusunda belirlediği konu çerçevesinde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmesi…Yine öğrencilerimizin toplumsal alanda, bireysel hayatında gördüğü “iyi” ya da “kötü” kavramlardan ve/veya olgu ve olaylardan yola çıkarak bilgilerini, okuma ve araştırma ile yazım kabiliyetlerini geliştirmeleri…

Madde 3- Kapsam:Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmaya katılma koşullarını, başvuru şeklini, değerlendirme kurulunun oluşumunu, yapılacak değerlendirmeye verilecek ödüller ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Madde 4- Katılma Şartları:Hikâye yarışmasına; Türkiye’deki tüm üniversite ve lise öğrencileri veya 18-40 Yaş arası tüm bireyler katılabilir.

Madde 5- Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar

Yarışmaya katılacak olan hikâyelerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilmeden veya gönderildikten sonra, sonuçlar açıklanmadan veya açıklandıktan sonra herhangi bir mecrada yayınlandığı tespit edilen hikâyeler yarışmadan doğrudan elenmiş olur ve kazanmış olsalar dahi ödülleri verilmez.

Gönderilecek hikâyeler bilgisayarda Word sayfasına Times New Roman yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılacak, sayfa numarası verilecek ve en az 1 en fazla 4 sayfa olacaktır. 4 sayfayı aşan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eser sahipleri, açık rıza onayını imzaladıklarında hikâyelerinin, Hikayelik tarafından basılı ya da dijital olarak paylaşılıp yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez. Ayrıca Hikâye sahipleri, yarışmaya katılmakla hikâyelerinin yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya katılan tüm eserlerin telifi Hikayelik.com websitesine ait olur.

Hikayelik.com websitesi ve kuruluş sahipleri uygun bulduğu eserleri kitaplaştırabilir. Kitapta yer alacak hikâyeler için -dereceye girmiş veya girmemiş fark etmeksizin- ayrıca telif ödenmez.

Eserin yer aldığı dosyanın sol alt bölümüne; başvuran kişinin adı soyadı ve iletişim numarası belirtilmelidir.

Hikâye konusu öğrencinin kendi seçimine bırakılmış, serbest olarak belirlenmiştir. Hikayelerin 2-9 yaş arası çocuklar için uygun olması ve Hikayelik Yayın Politikasına uygun olarak yazılması beklenmektedir.

Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir ve ücretsizdir.

Yarışmacılar en fazla bir hikâyeyle katılabilirler.

Gönderilen yazıların tüm hukuki sorumluluğu eser sahibine aittir.

Katılımcılar yarışmaya katıldıkları eserlerin tümüyle kendilerine ait olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 1739 sayılı Milli, Eğitim Temel Kanunu’na ve temel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden, reklam unsuru içeren eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 6 – Takvim:

Hikayeler, duyuruların yapıldığı andan itibaren online olarak yarisma@hikayelik.com adresine gönderilebilir veya hikayelik.com/yarisma adresinden websitesi üzerinden yüklenebilir.

Katılımcılar hikâyelerini mail olarak gönderdikten belirli bir müddet sonra e-posta adreslerine, hikâyenin değerlendirilmek üzere sisteme yüklendiğine dair bir bilgilendirme mesajı ulaşacaktır.

Başvurular 08 Mayıs 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sonuçlar 18 Temmuz 2023 tarihinde Hikayelik.com web sitesinde ilan edilecektir.

Ödüller Ağustos-Eylül 2023 tarihleri arasında Hikayelik tarafından belirlenip ilan edilecek olan bir tarihte törenle sahiplerini bulacaktır. Dereceye giren katılımcılar program tarihi ve yeri konusunda bilgilendirilecektir. Hikayelik tarih ve yer değişikliği hakkını saklı tutar.

Madde 7 – Ödüller:

Hikâye yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrenciler için aşağıdaki ödüller belirlenmiştir.

– Birincilik Ödülü : 20.000TL

– İkincilik Ödülü: 10.000TL

– Üçüncülük Ödülü : 5.000TL

Madde 8- Değerlendirme Kurulu:

Yarışma için Değerlendirme Kurulu yakın zamanda Hikayelik.com websitesi üzerinden yayınlanacaktır. Hikayelik.com jüri üyelerinin belirlenmesinde haklarını sahip tutar.

Madde 9- Değerlendirme ve duyuru:

Eserler değerlendirme kurulunca değerlendirilerek, dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü eserler belirlenecektir. Yarışma sonuçları 18 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olup 2023-2024 ödül alan kişilere ödül takdimi yapılacaktır.

Madde 10- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi:

Yarışmaya katılan kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlayan Hikayelik.com, kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIN VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’ ne Web Sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hikayelik, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasın sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 12- Bilgilenme:

Yarışmacılar yarışmaya ait tüm sorularını yarisma@hikayelik.com mail adresine gönderebilirler.

Hikayelik – Çocuk Hikayesi Yarışması Başvuru