“Hayalim Çilhorozdan Ötede” 1. Ulusal Kodlama Yarışması

“Hayalim Çilhorozdan Ötede” 1. Ulusal Kodlama Yarışması

Projemize adını veren ”Çilhoroz Dağı ” ilçemizin Karadeniz Bölgesi, Erzincan ve Erzurum ile
bağlantısını sağlayan geçit konumundadır.
Büyükşehirlere ve şehirlere göre dezavantajlı kesimde yer alan ilçemiz gençlerinin “kodlama
eğitimi-seyahat- yarışma” gibi etkinliklerin icrası yoluyla sosyal uyumlarını tek bir çatı altında
organize ederek çeşitli faaliyetleri içeren bu proje ile ülke gençliği ve haklımız arasında bir köprü
oluşturmaktır.
Ülkemiz gençlerinin bu sosyal proje ile ülke çapındaki faaliyetlerde etkili bir aktör haline
getirmek, proje ortaklarımız katkıları ile sosyal-kültürel-coğrafi-ahlaki tanıma ve tanıtma
faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Proje Amacı:
Robotik kodlama, gelecek çağın alfabesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu alfabeyi,
erken yaşta öğrenen; robotik cümle kurmayı, robotik kitap yazmayı, ansiklopedi oluşturmayı
dolayısıyla kaynak olma yolunda gerekli donanımı elde etmiş olacaktır.
Bu bağlamda robotik kodlamanın önemini belirtmek için ülkemiz gençlerinin farkındalık
seviyelerini arttırmak, ülke ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların her birinde kendi fikirlerini
uygulayabileceği bir alanın olduğunu görmelerini sağlamak, ürettikleri fikir ve teknolojiyi ihraç
etmek, robotik kodlama ile ilgili alfabe olarak kabul edilen ürünlerin eksikliklerini görerek, üretimi
noktasında ülkemizin merkez olmasına katkı sağlamaktır.

Projenin Hedef Kitlesi:
12-18 Yaş Gurubu Aktif Öğrenciler

SÜRESİ 12 Haziran -14 Haziran 2019
YERİ Gümüşhane Şiran İlçesi
TAMAMLANMA ZAMANI 14 Haziran

KATILIM KOŞULLARI
1.Öğrenciler 1,2 veya 3 kişilik takımlar halinde katılacaktır
2. Öğrencilerin 12-18 yaş gurubunda ve halen bir örgün eğitim kurumunda kayıtlı olmaları ( Kayıt
sırasında ibraz edilmek üzere ıslak imzalı e-okul öğrenci belgesi) gerekmektedir.
3.Bir takım, aynı veya farklı okullardaki öğrencilerden oluşabilir
ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK ÖZELLİKLER
Tüm Öğrenci veya Takımlar Çalışmaları İle İlgili Araç Gereci Kendisi Temin Edecektir.(Bilgisayar
..vb)
BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Başvurular 28/05/2019 tarihine kadar sirandernek2016@gmail.com adresine gönderilecek
ön başvuru formu ile yapılabilecektir.
DEĞERLENDİRME KURULUNDA KİMLERİN YERALACAĞI
Üniversitelerden davet edilen üyeler
DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Şartnamede belirtildiği şekliyle
ÖDÜL TÜRÜ
Her Kategoride,
Birinci Olan Takıma Şiran Belediyesi Tarafından 2000(İki Bin) Tl
İkinci Olan Takıma Şiran Belediyesi Tarafından 1000(Bin) Tl
Üçüncü Olan Takıma Şiran Belediyesi Tarafından 500 (Beş Yüz) Tl

http://unyefenlisesi.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/52/13/254459/dosyalar/2019_05/10084609_YYRAN_YEVRE_KORUMA_EYYTYM_ve_KYLTYR_DERNEYY_1__ULUSAL_KODLAMA_YENLYYY_YARIYMA_YARTNAMESY_YLYE__MEM_YAZILARI.pdf