Havanın sıkıştırılması

Deneyin Adı : Havanın sıkıştırılması

Deneyin Amacı : Gazların sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabildiğini görmek

Kullanılan Araç ve Gereçler :

1) Kullanılmamış enjektör

2) Su

Deneyin Yapılışı :

1) Enjektörün ucunu parmağınızla kapatınız.

2) Enjektörün pistonunu ileri doğru itiniz.

3) Enjektörün içine su çekiniz. Enjektörün ucunu parmağınızla kapatarak pistonu ileri doğru itmeye çalışınız.

Değerlendirme Soruları :

1) Enjektörün içindeki havayı mı yoksa suyu mu kolayca sıkıştırabildiniz?

2) Enjektörün içinde hava yerine başka bir gaz olsaydı pistonu itebilir miydiniz? Tartışınız.

Deneyin Sonucu : Deneyde görüldüğü gibi hava kolayca sıkıştırılabilir. Diğer gazlar da hava gibi kolayca sıkıştırılabilir. Sıcaklığı sabit olan bir gazın hacmi, gaza uygulanan basıçla ters orantılıdır. Gaza uygulanan basınç arttıkça gazın hacmi küçülür.