Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı II. Kısa Film Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU ve TEMASI
Vefa, sevgide devamlılık demektir. Vefa demek, ihtiyaç hâlinde ona yardım etmektir. Arkadaş, öldükten sonra, onun çoluk çocuğunu, yakınlarım sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek de vefadandır. Müslüman vefakâr olur. Vefakâr olmanın, yani sırf Allah rızası için sevmenin mükafatı büyüktür.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Kıyamette hiç bir himayenin bulunmadığı zaman, Allahü teâlânın himayesinde bulunacak yedi kişiden biri, birbirini [sırf Allah rızası için] sevenlerdir.) [Buhari]
Vefa, dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır.
Vefa demek, gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta yapılan çok iyiliklerden daha makbuldür. Çünkü insan, hayattaki arkadaşına bir iyilik edince, belki bir karşılık bekleyebilir. Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışması zor olur. Ölüler için dua ve istigfar edilir. Yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Hayattaki akrabalarına, dostlarına iyilik edilir. Peygamber efendimiz, ihtiyar bir kadına ikramda bulundu. Sebebini soranlara, (Bu kadın, Hatice hayatta iken bize gelir giderdi. Ahde vefa, dindendir) buyurdu.

YARIŞMAYA KATILABİLECEK FİLM TÜRLERİ
1. Yarışmaya sadece kurmaca kısa film türündeki eserler katılabilir.
2. Kurmaca filmler animasyon veya çizgi film türünde de olabilir.
3. Belgesel türündeki filmler değerlendirilmeyecektir.

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR
1. T.C vatandaşı olan lise öğrencileri ile üniversitelerin herhangi bir bölümünde öğrenimini devam ettiren öğrenciler.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya kurmaca türünde kısa filmler katılabilir. (Animasyon ve çizgi film dahil)
2. Yarışmaya başvuracak olan filmlerin başka bir yarışmaya katılmış olmaları engel değildir.
3. Daha önce bir TV kanalında ve sosyal medya ortamında gösterilmiş olan filmler katılım sağlayamazlar. Katılım olduğu takdirde bu filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Film sahiplerine filmlerinin seçildiğine dair mail veya SMS yoluyla bilgi iletildikten sonra filmlerini geri çekemezler.
5. Katılacak olan filmlerin süresi 10 dakikayı geçmemelidir. Süreyi geçen filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Yarışmaya gönderilmiş olan filmin herhangi bir CD, DVD, MP3-MP4 kopyası olmamalı.
7. Yarışma konusu dışında olduğu kabul görülen filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Yarışmaya katılacak kısa filmler en az 1080P Full Hd formatta, 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 fotmatında olmalıdır.
9. Yarışmaya katılım başvuru formu yönetmen tarafından doldurulmalıdır. Eğer birden fazla yönetmen var ise filmde belirtilmelidir. Başvuruda sadece bir yönetmen ismi bulunmalıdır. Bu bağlamda ödüle layık görülen filmin ödülü de başvuru formunda bulunan yönetmene verilecektir.
10. Yarışmaya gönderilen eserlerde hiçbir reklam unsuru, ticari ilişkiyi belirten logo,yazı,söylem gibi ifadeler bulunmamalıdır. Bu gibi unsurların tespiti halinde film değerlendirilmeye alınmayacaktır.
11. Gönderilen eserlerin telif hakkı vakfımıza ait olacaktır. Filmin yönetmeni eserle ilgili hiçbir hak talebinde bulunmamakla birlikte vakfımız eserlerden bazı kesitleri veya tamamını sosyal medyada , TV kanallarında paylaşabilecektir.
12. Yarışma 10 Nisan 2023 günü saat 10:00 itibariyle
başlayacaktır. Son başvuru tarihi ise 10 Eylül 2023 saat 23:59
olarak belirlenmiştir. Bu tarih aralığı dışında gönderilen
filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Ön Başvurular 10 Haziran 2023 tarihinde başlayacak olup
bu tarihten itibaren başvuru formları eksiksiz olarak
doldurulmalı ve teslim edilmelidir. Başvuru formuyla birlikte
filmin sinopsisi, yönetmenin adı-sovadı-telefon numarası ve
iletişim bilgileri, yönetmenin T.C. kimlik numarası, yönetmene
ait öğrenci belgesi muhakkak iletilmelidir.
14. Yarışmaya başvuracak filmlerin “YouTube” a çevrimdışı
olarak yüklenmesi ve YouTube linkinin tarafımıza
ulaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda
genckitaplar@gmail.com mail adresimizle bizimle iletişime
geçebilirsiniz.
15. Vakfımız şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını
saklı tutar. Şartnamede yer almayan hususlar konusunda
takdir vakfımıza aittir. Yarışmaya başvuran tüm yarışmacılar
şartnamedeki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLER VEFA II. KISA FİLM YARIŞMASI

1- Yarışma konusu ve temaya uygunluk
2- Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık,kurgu, görsel zenginlik vb.)
3- Özgün üslup
4- Mesajın özü ve algılanma kolaylığı
5- Sinematografik ve estetik yaklaşım
6- Teknik (ses,görüntü,ışık vb.) unsurların etkili ve doğru kullanımı

Değerlendirmeler 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup , ödüle
layık görülen filmler 30 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecektir

Filmler seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra , seçici kurulun
ortak puanlamasıyla birlikte ilk 3’e kalan filmlere ödül verileektir.
Değerlendirme neticesinde ;
1.olmaya layık görülen filme: 30.000,00 TL
2.olmya layık görülen filme: 20.000,00 TL
3.olmaya layık görülen filme: 15.000,00 TL
ödül verilecektir.

www.genckitaplar.com
genckitaplar@gmail.com