GÜNEŞLE EV ISITMA

Proje Tanıtımı:
Güneşle Ev Isıtma

Proje Amacı

: Güneşten gelen sonsuz enerjiyle evimizi ısıtmak ve sıcak su üretmek.
Proje Hedefi: Binalarda güne

ş enerjisi kullanmak.
Proje Özeti:Bu ödev için önce gerekli olan malzemeleri aldı

m.Ardında bir ev inşa ettim.Çeşitli yerlerden borular geçirdim.Dışarıdan bir bardağı binayla birleştirdim.Sonrada güneş enerjisini yerleştirdim.Ardından ilk denememi yaptım ve güneş enerjisiyle hem ev içi hem de dışarıdaki suyu ısıtmayı başardım.
Ula

şılan Sonuçlar:Bu projeyi en başarılı şekilde çalıştırdım.
Büşra Ergin 7-B

476