Görme Engelliler İçin Kodlama Materyali

Görme Engelliler İçin Kodlama Materyali
“KODLA GÖR”

Kodlama (Programlama) son yıllarda bireylerin en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Endüstri 4.0 ile STEM kariyer meslekleri arasındaki ilişki incelendiğinde kodlamanın neden bu kadar önemli bir ihtiyaç olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 4. Sanayi devrimin gerçekleşmesi ile birlikte bu alanlarda çalışacak gerekli insan gücünü yetiştirilmesi için kodlama en önemli ihtiyaç olacaktır. Kodlama denilince akla her zaman bilgisayarların veya makinelerin programlanması gelmektedir. Bu çoğunlukla doğru olsa da eğitimde kodlama denilince bireylere bilgisayarların ve makinelerin kodlanmasının öğretilmesinin yanı sıra analitik düşünme becerileri ile problem çözme becerilerinin öğretilmesi de hedeflenmektedir.

Bu bahsettiğimiz becerilerin öğretilmesi için son zamanlarda birçok basılı ve online kaynak hazırlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Eğitim Platformu EBA ’da da kodlama ile ilgili bir etkinlik sayfası oluşturulmuştur. Kodlama alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde görme yetersizliği olan bireyler ile ilgili herhangi bir kodlama eğitim materyaline rastlanmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkarak hazırlamış olan “Kodla Gör ” eğitim materyali ile kodlama becerilerini dokunma duyularına hitap ederek görme yetersizliği olan bireylerin öğrenmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Kodla Gör hazırlanırken öncelikle kodlama materyalinin parçaları 3D tasarım programı ile tasarlanmış ve ardından 3D yazıcı ile çıktı alınmak suretiyle oluşturulmuştur. Görme engelli bireyler ile bizzat yapılan görüşmelerde Kodla Gör materyali denenmiş ve görülen eksikliklerin giderilmesine devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kodlama, Braille Alfabesi, Görme yetersizliği, 3D yazıcı

Hikmet TUTAYSALGIR
Mersin Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni