GELECEĞİN DONANIMLI HAFIZLARINI YETİŞTİR

GELECEĞİN DONANIMLI HAFIZLARINI YETİŞTİR

Tamer İŞİ
Erol SOLAK
Sami ERGİN
Hacer BÜYÜKGÜLLÜ
M. Sadık DEMİR
ANKARA / YENİMAHALLE / TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

1. Giriş
Hafızlık eğitimi, İslam eğitim tarihinde asrısaadetten beri süregelen bir faaliyet olarak köklü
bir geleneğe sahiptir. Ancak bu eğitimin alışılageldiği üzere bir ibadet anlayışı ile yapılmasının
sosyal ve dini hayata yansıyan tatminkâr pratik sonuçlarına dair kanaatler ortaya çıkmıştır.
Öğrenciler tamamen manevi bir güdü ile hafızlığa özendirilmektedir. Bu güdü yanlış
olmamakla birlikte, hafızlık eğitiminin hayattaki önemi ve işe yararlığına dair öğrencinin sevap
kazanmasının yanında hayattaki kazanımları konusunda da bir bilgi ve bilinç sahibi olması için
bu proje geliştirilmiştir.

2. Problem Durumu
Hafızlık sınavı dönemi sonrası zorlu bir süreç yaşanmaktadır. “Hafızlık Belgesi” ni almaya
hak kazanan öğrenci hafızlığı ile alakalı performansını düşürmektedir. Kurstaki planlı ve
programlı yürütülen hafızlık eğitimi, kurs bittikten sonra sürdürülmediği için elde edilen
kazanımların zayıfladığı, bir zaman sonra da unutulduğu gözlemlenmektedir. Oysa hafızlık
sistemi sürekli ezber tekrarı gerektiren bir eğitim sistemidir. Ancak kurs bitiminde bu tekrar
pek mümkün olmamaktadır (Cebeci, 2006). Ömür boyu tekrar dönemi yani Yaşar Kurt’un
literatürdeki söylemiyle “Önemli olan hafız olmak değil, hafız ölmektir. “ artık bu dönem
kişinin kendi çabasına, göstereceği fedakârlık ve çalışmalara bağlıdır.
İmtihanın en zorlu geçeği dönemde burasıdır. Sonuç olarak hafızlığı koruma süreci,
hafızlığı yapmaktan daha zordur. Hafızlık, ihmal edilmeyi sevmeyen bir ilimdir. İşte bu
noktada “Hafız Sınıfları olan Proje İmam Hatip Lisesi” devreye giriyor ve bu kaygılandığımız
durumlara cevap oluşturuyor. Hem hafızlığın tekrarı hem de akademik benliğin
tamamlanmasını dengeli bir şekilde sağlayacak şartları taşıyacak ortam ihtiyacı
karşılamaktadır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın Amacı
“Geleceğin Donanımlı Hafızlarını Yetiştiriyoruz” projemizin amacı ile öğrencilerimizin
hafızlıklarını sağlamlaştırmak ve aktif tutarak bir üst öğrenime geçişlerini sağlamaktır.
3.2. Çalışmanın Hedefleri:
Çalışmanın hedefi ülkemizde hafızlık eğitimi almış ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
açılan Hafızlık Tespit sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan
öğrencilerin;
– Ortaöğretim eğitimlerine devam ederken almış oldukları hafızlıklarını
sağlamlaştırmaları,
– Dini ve ahlaki tutumlarının bilincinde olmaları,
– Din hizmetleri ile ilgili yetenek ve becerileri kazanımlarını,
– Hafızlığı sağlamlaştırma eğitimlerini geliştirmelerinin yanı sıra akademik başarılarını
artırmaları,
– Ortaöğretime devam edip hafızlık yaparken eksik kalan akademik yönlerini tamamlama
ve geliştirmelerini,
– Temel İslam Bilimleri alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda donanımlı,
– Özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmeleri ve bir
üst eğitim kurumlarına devam etmelerini,
– Dini ilimlerde önemli bir yeri olan hafızlık bilgilerini de bu alanlara taşımaları ve yüksek
lisans ve akademik kadrolarda hizmet etmelerinin yolunu açmak ve altyapısını hazırlamalarını
sağlamaktır.

4. Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projemiz süresince bireysel ve grup çalışmalarında okuma, ezber yapma, tekrar, koro
çalışması, sema, arz ve akran çalışması yöntemleri uygulanmıştır.