Geçmişten Geleceğe Ahlâk Sempozyumu

SUNUŞ

AMAÇ:

Ahlâk, genellikle insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle yaptığı iradeli davranışlar bütünü olarak tanımlanır. Ahlâkın mahiyeti ve kaynağı ile ilgili geçmişten gelen birikim, günümüz insanının ahlâk anlayışı karşısında ne derece etkindir? İnsan ilişkilerinde fayda ve çıkarın öne çıktığı; daha çok kazanmak, daha çok tüketmek, daha rahat yaşamak ve gücün yegâne amaç haline geldiği çağımız insanı mutlu ve huzurlu mudur? Genetik uygulamalar, aynı cinsle evlilik, uluslararası savaş ve terör gibi nice konular ahlâk algısını yeniden ele alıp sorgulamayı gerekli kılmakta mıdır? Tüm dünyada ortak bir davranış ve yaşayış biçimi oluşturulmaya çalışılırken bir küresel etik mümkün müdür? İnsanı mutlu etmeyi amaçlayan dinler iman ve ibadet düzeyinde ele alınıp, ahlâk boyutu ihmal mi edilmektedir?

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yapılması planlanan bu sempozyum ile bu ve benzeri sorulara cevap bulmak amaçlanmaktadır. Alanlarında uzman değerli bilim insanlarının katılımı ile ahlâk alanında geçmişten günümüze yansıyan birikimin tartışılıp yeni ufukların açılacağı, akademik düzeyde ortaya konulacak farklı öneriler ile geleceğin inşasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

MUHTEMEL ANA VE ALT BAŞLIKLAR

• Felsefe ve Ahlak; Geçmişten Günümüze Ahlâk Anlayışları, Ahlâkın Kaynağı, Ahlak Felsefesine Yeni Yaklaşımlar…

• Hukuk ve Ahlâk; Hukukun Ahlakiliği, Ahlâk mı Hukuk mu? Ahlâksız Hukuk Mümkün mü?…

• Din ve Ahlâk: Dinsiz Ahlâk-Ahlâksız Din Mümkün müdür? İslâm’da Ahlâk, Diğer Dinlerde Ahlâk, Dogmatizm ve Ahlâk, Din Referanslı Terör ve Ahlâk…

• Bilim ve Ahlâk: Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında Ahlâk, Genetik ve Ahlâk, Bilimsel Etik…

• Ticaret/İş ve Ahlâk: Liberal Ekonomi ve Ahlâk, Tüketim Kültürü ve Ahlâk, İşçi- İşveren İlişkileri ve Ahlâk…

• Siyaset ve Ahlâk: Devlet Ahlâkı, Yönetim Ahlâkı, Uluslararası Siyaset Ahlâkı

• Aile ve Ahlâk: Kültür Taşıyıcısı Olarak Aile ve Ahlâk, Günümüz Ailesi ve Ahlâk, Kadın ve Ahlâk, Nikâh ve Ahlâk, Boşanma ve Ahlâk…

• Modernlik ve Ahlâk: Modernite ve Ahlâk, Postmodernizm ve Ahlâk, Global Etik ve Ahlâk…

• Medya ve Ahlâk: İletişim Araçları ve Ahlâk, TV ve Ahlâk, İnternet ve Ahlâk, Sanal Âlem ve Ahlâk…

• Gençlik ve Ahlâk: Geleceğin İnşasında Gençlik ve Ahlâk, Üniversite Gençliği ve Ahlâk…

İLETİŞİM

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Ağdacı Kampüsü Bartın

Telefon: 0 378 223 50 04
Fax: 0 378 223 50 09
Web: iif.bartin.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.