FİZİK PROJESİ – ÇEVREYE DUYARLI HAYVAN DOSTU AKILLI PARK SİSTEMİ

ÇEVREYE DUYARLI HAYVAN DOSTU AKILLI PARK SİSTEMİ

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
FİZİK PROJESİ

Projemizin amacı; kendi enerjisini üretebilen hayvan dostu akıllı park sistemi tasarımı yapmaktır.
Bu amaç doğrultusunda; rüzgar türbininin ve güneş takip sisteminin, hayvan yemleme
makinesinin, park lambasının tasarımının yapılması ve akıllı park sisteminin verimliliğinin ölçülmesi
hedeflenmektedir.

Akıllı park sistemi için rüzgarı her yönden kabul edebilme ve düşük rüzgar hızlarında bile çalışabilme
özelliği olan dikey eksenli rüzgar tirbünü tasarlanmıştır. Rüzgar ile türbin döndükçe dişli sistemi ve
dinamo ile elektrik üretilmiştir. Enerji elde etmek için bunun yanında güneş panelleri kullanılmıştır.
Panellerinden elde edilecek enerjinin verimi arttırmak için Güneş takip sistemi tasarlanmıştır.
Projemizde güneş takibi için fotodirençlerdeki ışık şiddetine bağlı değişim Arduino ile karşılaştırılıp
bir motor ve dişli sistemi ile sağlanmıştır. Enerji ölçümlerinde sabit sistemle elde edilen enerjinin
gün içi ortalamasını %40 lara kadar düştüğü görülmüştür. Güneş takip sisteminin verimi yüksektir.
Bir yenilenebilir enerji sistemi uygulaması olan Akıllı Park Sistemi parklar için yenilikçi ve özgün bir
tasarımdır. Ayrıca Akıllı Park Sistemi içinde sokak hayvanları için yemleme sistemi de geliştirilmiştir.
Yemleme zamanı Arduino mikro denetleyici ile belirlenen saatlerde otomatik yapılmaktadır. Bu da
akıllı park sistemi tasarımının diğer yenilikçi yanıdır. Bu sistem hem toplum sağlığı, park temizliği
hem de hayvan dostu bir tasarım olarak projeye önem kazandırmaktadır. Sistemden elde edilen
enerji aydınlatmada ve Arduino sistemleri için kullanılmaktadır.

Proje ilk kurulumunda maliyeti yüksek gibi gözükse de özellikle güneş takip sistemi ile kendi
masrafını kısa sürede çıkaracaktır. Özellikle tüm park lambaları bu şekilde değiştirilirse ülke
ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır.

Doğa ERDUYGUN
Ali Nail SOMUNCU

Danışman
Erkan MERCAN