Fen Projesi – TEMIZ ENERJILI SOKAK LAMBALARI

Proje Adı

Temiz Enerjili Sokak Lamları

Proje Amacı

Yer altı titreşimleri kullanarak enerji üretmek ve tasarruf yapmak

Giriş

Proje çalışma konusu yer altı titreşimlerinden elektrik üretmek. Çalışmanın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönleri: Diğer yapılan çalışmalarda asfalt üzerindeki insanların ya da arabaların geçerken uygulamış olduğu baskı ve ufak titreşimlerle elektrik üretimi gerçekleştirilmiş. Bu projemizde enerji kaynağımız farklı olup yer altında meydana gelen ufak çapta bizim hissedemediğimiz fakat duyarlı ölçü aletleriyle hissedebilen küçük depremlerin meydana getirdiği titreşimlerle, elektrik üretebilen bir sistem yapıldı projemiz böylelikle amacına ulaşmış oldu. Benzer çalışmaların enerji kaynakları yapılan araştırmalara göre çok farklı olmaktadır.

Temiz enerji kaynağı kullanarak enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Yöntem

Enerji kaynağı türlerinin sınırlı ve düşük verimli olması enerjinin önemini artırmaktadır. Enerji kaynaklarımız yavaş yavaş tüketerek daha kötü bir hal alarak kaçınılmaz bir duruma düşebiliriz.

Dünyada her yıl yaklaşık 500.000 deprem meydana gelmekte ve bunların 100.000 kadarı hissedilmektedir. Guatemala, Şili Peru Endonezya İran Pakistan Portekiz Türkiye Yeni Zelanda Yunanistan İtalya Japonya ve ABD gibi ülkelerde sıklıkla ve küçük şiddetlerde depremler meydana gelmektedir.

Büyük şiddette depremler az sıklıkla gerçekleşir. Örneğin; Kabaca günde 10 kez gerçekleşen depremlerin çoğunun 4 şiddetinde olması 5 şiddetine göre daha olasıdır. Yine örneğin; İngiltere?de her yıl 3.7-4.6 şiddeti arası depremler, 10 yıl içinde 4.7-5.5 şiddetinde depremler görülürken 5.6 ve üstü şiddetteki depremler 100 yılda bir görülebilmektedir. Buna Gutenberg-.richter kuralı denilmiştir.

Yine USGS?ye göre 1900 yılından bu yana yılda ortalama 18 adet 7.0-7.9 şiddetleri arasında deprem meydana gelirken 8.0 ve üstü bir deprem yılda ortalama yalnızca bir kez gerçekleşmektedir.

Bu projemde yer altında oluşan küçük çapta (bizim hissedemediğimiz) depremlerden oluşan titreşim ile enerji üreterek enerji verimliliğini sağlamayı amaçladım.

Titreşim enerjisini iyi yönlerini dönüştürerek böyle bir proje yaptım.

Sadece doğal oluşan depremler ülkelerde söz konusu değildir. Yapay oluşan depremler de vardır. Depremlerin büyük çoğunluğu Dünyadaki tektonik tabakaların hareketi sonucu meydana gelir. Bunun yanı sıra insanlar da deprem oluşumuna neden olabilir. Büyük barajlar ve köprüler inşa ederken, toprağı delerken, kömür madeni kazarken veya petrol kuyuları açarken insanlar yapay depremler yaratabilir. En bilinen örneklerden biri 2008 yılında Çin’in Sichuankentindeki Zipingu Barajının çökmesi sonucu oluşan ve 69,227 kişinin ölümüne sebep olan yapay depremdir.

Projem genellikle sokaklarda kullanılıyor. Elektrikler kesildiğinde ya da bazı sokak lambaları bozulduğunda bu durum sürücüler ve biz insanlar için zorlaşıyor ve kazalar oluşuyor.

Bu sistem aktifleşirse bu gibi durumlar azalır. Bu projede daha çok tasarruf yapmış oluruz ve ülke ekonomisine katkı sağlarız.

Deneylerimiz laboratuar ortamında, öğretmen-öğrenci işbirliği ile yapılmıştır. Deneyimiz istenilen sonuca ulaşmamız için 4 hafta boyunca denemeler yapılmıştır.Daha öncesinde prototip model oluşumu için çalışmalar yapılmıştır. Deneyimizin detaylı anlatımı video olarak eklenmiştir.

Problem tespitinden sonra hipotez kuruldu ve proje çalışmalarına başlandı. Kaynak taramalar detaylı bir biçimde yapıldı. Daha önce yapılmış projelerle karşılaştırıldı. Sorunumuzun çözüm önerileri Soru- Cevap yöntemiyle değerlendirildi.Problem çözme yöntemi ve Tümevarım yöntemiyle proje çalışabilir durumu getirildi. Prototip çalışma için kullanılacak malzemelerle deneme- yanılma yöntemi uygulanarak çalışma için doğru sistemler bulundu.Elektronik devre malzemelerle oluşturularak deney yapıldı.

Bizim Projemiz 0 ile 3,9 arası ufak çaptaki yer sarsıntılarını kullanmaktadır.

Veri çizelgesi ve analizi aşağıdaki tablodaki gibidir.

Richter´e göre büyüklük Hissetme ve Etkiler Oluşma sıklığı

0 ile 1,9 sadece özel sismik enstrümanlar sayesinde ölçülür. günde yaklaşık 8.000 kez

2 ile 2,9 hareket etmeyen insanlar tarafından hissedilebilir günde yaklaşık 1.000 kez

3 ile 3,9 az sayıda insan tarafından hissedilebilir yılda 49.000 kz

Proje Bütçesi: 20 TL

PROJE PLANI

7-18 Ekim: Problem durumu belirlendi. Faaliyet ve zaman planlaması yapıldı.

21-30 Ekim: Proje tespit edildi . Kaynak planlaması yapıldı.

1-23 Kasım: Gözlem ve Bilgi toplandı. Planlama hataları düzeltildi.

23-27 Kasım: Taslak çizimler oluşturuldu.

3-7 Aralık: Proje Yapım Aşaması. Hedefler tekrar gözden geçirildi.

10-14 Aralık : Proje prototip çalışma tamamlandı.Deneyler yapılıp tekrar edildi.

17-21 Aralık: Başvuru için gerekli bilgiler tamamlandı, prototip modelin fotoğraf ve video çekimleri yapıldı.

Sonuçlar ve Tartışma:

Yapılan Projede; Yapay ya da doğal yoldan meydana gelen yer altı titreşimlerden elektrik enerjisi üretmeyi başardık. Bu elektrik enerjisini, ulaşım sektörü, konut sektörü kapsamında kullanabiliz.Prototip model ulaşım sektörü için yapılmış olan enerji verimliliği projesidir.Sayısal sonuçlar aşağıdaki tabloda yazılmıştır.

X-Değerleri (titreşim) Y-Değerleri (enerji)

0.3 0.8

1.8 3.2

2.6 4.7

Geçerli olma durumu; hassas bir çalışma olduğu için kullanılacak yerler iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Sistemimizin çalışma verimi bu şekilde artmış olacaktır. Bütçe olarak katkı sağlanırsa projedeki maddiyattan kaynaklanan olumsuz olarak etkileyen sebepler ortadan kalkmış olacaktır.

Kaynaklar:

Common Myths about Earthquakes USGS

Historic Earthquakes -1946 Anchorage Earthquake USGS.

Kara, V., 1992. Sismik Prospeksiyon, Karadeniz Teknik Ünv. Müh. Mim. Fak.

Yayın No:34, Trabzon, 112s.

Ketin, İ., 1968. Türkiye?nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri. MTA Dergisi, 71, 63-67.

Sipahioğlu, Ş.,C. Şahin;Doğal Afetler ve Türkiye,Gündüz Eğitim Yayınları,Ankara,2003.

http://earthquake.usgs.gov/learn/facts.php

http://www.afet.gen.tr

http://www.sismikhaber.org

http://www.deprem.gov.tr

Sa Akçimento Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
hürritet mah. aksungurlu sokak no:1 tepecik büyükçekmece istanbul
FİZİK – TEMIZ ENERJILI SOKAK LAMBALARI
BÜŞRA ÖZDEMİR
PINAR KOLCU

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin