Fen Projesi – ISI ENERJİSİ KAYBINI EN AZA İNDİRİN

Proje Adı: Isı enerjisi kaybını en aza indirin

Proje Amacı: Isıtma sistemlerinde kullanılan borularda ısı alış-verişini en aza indirerek enerji tasarrufu sağlamak

Giriş:Hazırlayacağımız proje ile ilgili literatür taraması yaptığımızda 2008015228 nolu proje ile bir takım benzerlikler olduğu ancak o projede termosun çalışma prensibi ile ilgili bir takım hataların yapıldığı ve projenin maket şeklinde hazırlanarak bilimsel çalışma yöntemlerinin uygulanmadığı görülmüştür. Bizim hazırlayacağımız projenin o projeden farklı diğer bir yönü de ısıtma sistemlerinde kullanılan borularda ısı kaybının boru çaplarıyla ve boru içi pürüzlülükle de ilgili olduğu ,teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/01_2011_8_4_118_707.pdf (08/12/12 tarihinde incelenmiştir)yapılan bir araştırmada ispatlanmıştır.

Hazırlayacağımız proje ile;

Konutlarda ve işyerlerinde ısı enerjisi kayıplarını en aza indirerek ısınma maliyetlerini düşürmek.

Isıtma sistemlerinde kullanılan fosil yakıtların (doğal gaz vb )daha verimli kullanılmasıyla ülkenin ithalat bağımlılığını azaltılmak ve cari açığa katkıda bulunmak.

Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye verilebilecek zararları azaltmak.

Enerjinin verimli kullanılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak.

Kullanılan yöntem: Bilindiği gibi ısı akışı; sıcaklığın yüksek olduğu bir ortamdan sıcaklığın düşük olduğu ortama ısının aktarımı olarak ifade edilir. Bazı durumlarda ısının aktarımını istemeyiz. Bu durumlarda da ısının akışını engellemek gerekir. Bu akışı engellemek içinde ısının aktarım yollarını engellemek gerekir. Bilindiği gibi ısı üç şekilde aktarım gerçekleştirir. Isının iletim yoluyla aktarımı, ısının konveksiyon yoluyla aktarımı ve ısının ışıma yoluyla aktarımı. Bu aktarım yollarını ne kadar kapatmayı başarırsak o derece ısı enerjisinden tasarruf sağlarız. Bunun en güzel örneği de termoslardır. Termoslar, ısı akışını en aza indirerek içine konulan sıvı maddeleri daha uzun süre sıcak veya daha uzun süre soğuk tutarak enerji tasarrufu sağlayan araçlardır. Termosların bu özelliğini kalorifer ve su şebekelerinde kullanılan borularda uygulayarak enerji tasarrufu sağlayacağımızı ve su şebekelerinde donmayı engelleyeceğimizi düşündük. Bu düşünceden hareketle teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/01_2011_8_4_118_707.pdf makalesi dikkate alınarak ısıtma sistemlerinde kullanılan en az çaplı borular sıhhi tesisatçıdan temin edildi. Çapı küçük olan borunun iç yüzeyi alüminyum folyo ile kaplanarak ısının ışıma yoluyla yayılmasını en aza indirdik. Daha sonra çapı küçük olan boru çapı büyük olan borunun içine iki noktadan sabitlenerek iç içe geçmiş iki boru elde edildi. Burada önemli olan sabitleme sırasında olabildiğince iki borunun yüzeylerinin en az temas halinde olmasıdır. Çünkü temas yüzeyi ne kadar azaltılırsa ısının iletim yoluyla yayılması o kadar az olacaktır. Çapları farklı olan borular iç içe yerleştirildikten sonra önemli olan iki boru arasındaki havayı vakumlamaktır. İki boru arasında hava vakumlandığında oluşacak boşlukta ise ısı hiçbir yolla yayılamayacaktır. Bu şekilde oluşturulan termoslu boru sistemi ısı kayıplarını en aza indirdiğinden ısıtma sistemlerindeki yakıt daha verimli kullanılır. Aynı zamanda bu sistem su şebekelerinde kullanıldığında donmaya bağlı boru patlamaları yaşanmayacağından bir çok sorunu ortadan kaldırdığı gibi maddi anlamda da kazanç sağlayacaktır.

Proje Bütçesi :20cm uzunluğunda yarıçapları farklı iki boru 2tl,alüminyum folyo 5tl,cam silikonu 4tl,olmak üzere 11tl proje kapsamında harcanmıştır.

Proje Çalışmasının Takvimi :01/10/2012 tarihinde proje başlatılıp,31/12/2012 tarihinde bitirilmiştir.

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi :İç içe geçirilmiş ve aralarındaki hava vakumlanmış boru sistemindeki ısı akışının diğer borulardaki ısı akışına göre daha az olduğu bu da ısıtma sistemlerinde ve su şebekelerinde ısı kayıplarını azalttığı görülmüştür. Bu sistemin kullanılmasıyla yakıtın daha verimli kullanılacağı ve su şebekelerinde donmayı engelleyeceği sonucuna varılmıştır.

Kaynaklar:

www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri…

www.teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/01_2011_8_4_118_707

Cumhuriyet Ortaokulu
Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi-Çelikhan /ADIYAMAN
FİZİK – ISI ENERJİSİ KAYBINI EN AZA İNDİRİN
EBRU DAĞDEVİREN MELEK AKIN METİN KARAHAN

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri