Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegresyonu Projesi

Fen Öğretiminde Alana Özgü Yöntem-Materyal Uyumu ve Entegresyonu
TÜBİTAK 2237 – A
Bilimsel Eğitim Etkinlikleri

Tübitak tarafından desteklenen projemiz 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilicektir.

Proje başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi 25.01.2019 saat 23.59’dur.

Etkinliğe katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.

KAPSAM
Dersler (Teorik)

Fen Öğretimi (Fen Öğrenme Ortamları ve Sınıfta Fen Eğitimi)

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler (Fen Öğretimin Kendine Has Yönleri ve Zorlukları)

Fen Öğretiminde Temel Beceriler ve Yetkinlikler

Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (Tavsiye Edilen Güncel Öğretim Yöntemleri)

Fen Öğretiminde Geleneksel Materyaller (I-II)

Fen Öğretiminde Geleceğin Materyalleri (I-II)

Yöntem ve Materyal Entegrasyonu Örnekleri (I,II,III,IV,V)( 5E,3E ve 7E Yöntemleri, Argümantasyona Dayalı Yöntemler, İşbirlikli Yöntemler, Probleme Dayalı Yöntemler vb.)

Panel: Fen Bilimlerine Özgü Öğretim Materyalleri

Fen Bilimlerine Özgü Öğretim materyalinin seçimi ve geliştirilmesinde dersin doğasının belirleyiciliği var mıdır? Varsa materyale nasıl yansımalıdır?

Fizik Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Kimya Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Biyoloji Kazanımlarına Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Ve diğer Kazanımlara Yönelik Materyallerde Olması Gereken Nitelikler

Çalıştay: Fen Bilimlerine Özgü Materyal Değerlendirme

Bir Değerlendirme Rubriği ve Kontrol Formu Hazırlama; Fen bilimlerine özgü bir materyalin nitelikleri ve fen bilimlerine özgü yöntemler ile entegrasyonu açısından işlevselliği nasıl belirlenebilir?

Atölye (Uygulama)

Atölye-I: Materyal Analizi (Fen Öğretmen Adaylarının Daha Önce Hazırlamış Olduğu Materyallerin Eleştirel Analizi, Revizyonu)

Atölye-II: Yöntem ve Materyal entegrasyonu (Fizik, Kimya ve Biyoloji Kazanımları İle İlgili Materyallerin fen bilimlerine özgü yöntemler ile uyumu)

Düzenleme Kurulu
Dr. Öğretim Üye. Davut SARITAŞ (Proje Yürütücüsü, NEVÜ)
Prof. Dr. Yüksel TUFAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ (Aksaray Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Hüseyin KILINÇ (Nevşehir HBV. Üniversitesi)

Detay ve Başvuru : https://egitimetkinligi2237.wixsite.com/yontemvemateryal