Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı

Değerli paydaşlarımız,

Sizleri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
koordinatörlüğünde 21-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan
“Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı“na davet etmekten onur ve
mutluluk duymaktayız.

Çalıştaya kayıt ve detaylı bilgi için:
biyoyakit.uludag.edu.tr

Çalıştayın Amacı

Günümüzde gelişmişliğin en önemli simgesi olan enerji, halen büyük ölçüde fosil kökenli yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtlar ise belirli rezervlere sahiptir ve bu rezervler her geçen gün azalmaktadır. Enerji arzının sürekliliği açısından fosil yakıtlar üzerindeki enerji yükünün azaltılması için gelişmiş
ülkeler çeşitli anlaşmalarla yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etmektedir. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı ve sekretaryası
Genel Müdürlükçe yürütülen Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun 1-2 Eylül 2014 tarihli Nevşehir toplantısında almış
olduğu 10 no’lu karar gereği “Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı” 21-22/05/2015 tarihlerinde Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Bursa’da düzenlenecektir.

Çalıştayda, yenilenebilir enerjilerle ilgilenen araştırmacılar, sanayiciler, kamu çalışanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve üreticiler bir araya getirilerek, enerji bitkilerinin üretimi ve mekanizasyonu, biyogaz, biyodizel, biyoetanol, gazlaştırma gazı, katı biyokütle gibi biyoyakıt üretim süreçleri,
üretim performansına etkileri, çevre ilişkisi, güneş panelleri ve rüzgar enerjisi kullanımındaki sorunlar, yenilenebilir enerji tesislerinin ilk kuruluş maliyetleri ile ilgili var olan ve olması
istenen destekler, bu tesislerin üretimini yapan sanayicilerin sorunları, konu ile ilgili yasal düzenlemeler, kısaca yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasının önündeki sorunlar, her bir çalışma konusu için yapılacak oturumlarda tartışılacaktır.

Çalıştayın amacı, yapılacak tartışma ve öneriler ışığında yenilenebilir enerjilerin tarımsal kullanımı ile ilgili olarak dile getirilecek sorunlara çözüm yollarında somut adımlar atmayı sağlayacak bir strateji belgesi oluşturmaktır.

Çalıştaya katılımınızı bekler saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu

Çalıştay Sekreteryası İletişim Adresi:
U.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Görükle-BURSA
Sekreterya Tel: 0224 29 41 609
Düzenleme Kurulu Başkanı Tel: 0224 29 41 601
e-posta: enerji2015@uludag.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.