Eğitimde Sistem Düşüncesi 4. Deneyim Sempozyumu

Denizli ilinde faaliyet gösteren Özel P.E.V İlkokulunun Türkiye geneli resmî/özel tüm okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik 10 Mart 2018 tarihinde “Eğitimde Sistem Düşüncesi 4. Deneyim Paylaşım Sempozyumu” düzenlenecektir.

Özel PEV ilkokulu olarak, ülkemizdeki okullarda görev yapan Öğretmenlerimizin; “Eğitimde Sistem Düşüncesi’’ Projesi doğrultusunda aldıkları eğitimler çerçevesinde örnek çalışmalarım, öğrencilerine bilgi ve beceri kazandırma yolunda yararlı olduğunu düşündükleri etkinlik ve uygulamalarını, diğer meslektaşlarıyla paylaşmak üzere 10 Mart 2018 Cumartesi günü, okulumuz konferans salonunda ”Eğitimde Sistem Düşüncesi 4,Deneyim Paylaşım Sempozyumuna” ev sahipliği yapma arzusundayız.

Sistem düşüncesi, sistemleri parçaların toplamı olarak değil bir bütün olarak görmeyi sağlayan bir bakış açısı, bir dünya görüşüdür. Bütün, örüntüleri oluşturan karşılıklı ilişkiler ağıdır. Eğitimde Sistem Düşüncesini “bütünü ve ilişkiler ağını görmeyi sağlayan bir bakış açısı” olarak tanımlayabiliriz.

Bu sempozyum, öğrencinin analiz, sentez, değerlendirme ve yaratma becerilerini, sistem düşüncesi yaklaşımı ile geliştirerek eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sempozyumda okul öncesi, İlkokul ve ortaokul öğretmenlerimizle Eğitimde Sistem Düşüncesine dayalı ders planı hazırlama, öğretim stratejileri, sınıf ortamı yönetme, ölçme değerlendirme vb. alanlara ait uygulamalar paylaşılacaktır. Konuyla İlgili detaylı bilgiye www.egitimdesistemdusuncesi.org internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

10 Mart 2018 Cumartesi günü, saat 11.00-17.00 arasında özel PEV ilkokulu’nda uygulanacak.