DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE BECERİ, AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

EĞİTİMDE GELECEK ARAYIŞLARI: DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE BECERİ, AHLAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  Atatürk Araştırma Merkezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde  16-18 Nisan  2015 tarihlerinde Bartın’da “Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Sempozyum ile, –disiplinler arası bir yaklaşımla– başta ahlâk, beceri ve değerler eğitimi olmak üzere Türk eğitim sistemi ile ilgili insanî meselelerin farklı açılardan ele alınıp değerlendirilmesi ve Türkiye’nin geleceği için birlikte yaşama  kültürünün ve millet olma bilincinin güçlendirilmesine yönelik öneri ve modellerin sunulması amaçlanmaktadır.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da tebliğ sunulabilir.

Bildiri Başlıkları:

I.Kültür Coğrafyamızda Beceri, Ahlâk ve Değer Eğitimiyle İlgili Çalışma ve Uygulamalar

 • Millet olarak bir arada yaşama idealini güçlendirme politikaları
 • Geçmişten günümüze uygulanan eğitim politikalarının temel dayanakları
 • Atatürk Dönemi eğitim ve kültür politikasında değerler
 • Millî ve özgün müfredat yaklaşımları ve model arayışları
 • İlk, orta ve yüksek öğretimde beceri, ahlâk ve insanî değerler eğitimi
 • Medeniyet tasavvurumuzda ahlâk ve değerler eğitiminin yeri
 • Tarihi metinlerde ahlâk, değer ve beceri

II. Günümüzde Ahlâk Eğitimi ve Değer Çözülmeleri

 • Bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkisi
 • Medyanın etkisi
 • Nesiller arası değer değişimleri
 • Aile kurumunda ahlâk ve değerlerin aktarımı
 • Beceri ve değerlerin bireysel, toplumsal, ekonomik gelişime etkileri
 • Beceri ve değer eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

III. Beceri, Ahlâk ve Değer Eğitimine İlişkin Araştırmalar

 • Türkiye’de ahlâk, değer ve beceri eğitimi çalışmaları
 • Dünyada ahlâk, değer ve beceri eğitimi çalışmaları

IV. Yarınların Türkiye’si İçin Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi

 • Millî ve insanî değerlerimiz
 • Beceri, ahlâk ve değer eğitiminde gelecek tasavvuru
 • Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ahlâk ve değerler eğitimi
 • Çocuklar için ahlâk ve değerler eğitimi
 • Dünya’da değerler ve gelecek

V. Beceri, Ahlâk ve Değer Eğitiminde Yaklaşım ve Yöntemler

 • Toplumda beceri, ahlâk ve değerler eğitimi
 • Okullarda beceri, ahlâk ve değerler eğitimi
 • Okullarda din eğitimi ve değerler

VI. Beceri, Ahlâk ve Değer Eğitiminde Uygulama Örnekleri

 • Geleneksel Türk oyunlarında değerler
 • Proje ve uygulamalar
 • Gönüllü kuruluş ve çalışmalar

 

Sempozyumda sunulacak bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

e-posta: [email protected]m.gov.tr
Web : www.atam.gov.tr
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. No: 19
06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE
Tel: +90 312 2856551
Belgegeçer : +90 312 2855527

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.