“Dünden Bugüne Payas” Şiir Hikaye Yarışması

PAYAS BELEDİYESİ ULUSAL ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Türü: Şiir

Yarışmanın Konusu: Dünden Bugüne Payas

Payas Konulu Şiir Yarışması Şartları

1. “Dünden Bugüne Payas” konulu şiir yarışmasına 16 yaş üstü herkes katılabilir.

2. Yarışmada biçim ve ölçü sınırlandırması yoktur.

3. Her yarışmacı, yarışmaya tek şiirle katılabilir. Sehven de olsa birden fazla şiir gönderilmesi durumunda şiirler değerlendirilmeye alınmaz.

4. Yarışmaya katılan şiir daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

5. Yarışmaya Payas Belediyesi çalışanları ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

6. Şiirler Times New Roman yazı karakteriyle, bilgisayar ortamında, A-4 kâğıdına, 12 puntoyla ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır.

7. Gönderilen şiirlerin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır. Daha uzun şiirler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Şiirler 30 Ağustos2022 tarihi saat 17.00’a kadar www.payas.bel.tr adresine gönderilecektir. Posta ile ya da elden başvuru kabul edilmeyecektir.

9. Gönderilen şiirlerde isim soy isim yerine rumuz kullanılacaktır.

10. Yarışmaya katılan şiirler eser sahibine iade edilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanabilecek, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlanabilecektir.

11. Şiirlerin değerlendirilmesinde şiirin özgünlüğü, imge ve çağrışım değeri, ahenk değeri, içerik-biçim uyumu, kelime seçimi göz önünde bulundurulacaktır.

12. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar bir araya getirilerek antoloji türünde kitaplaştırılacaktır.

13. Yarışma sonuçları 01 Kasım 2022 tarihinde açıklanacaktır.

14. Ödüller 12 Kasım 2022 tarihinde ilçemizde yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.

15. Ödül almaya hak kazanan şiir sahibi ödül törenine katılmak zorundadır. Gelmemesi durumunda ödül bir sonraki yarışmacıya verilir. İl dışından ödül almaya gelen yarışmacıların ulaşım ve konaklama giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

PAYAS BELEDİYESİ 1. HİKÂYE YAZMA YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu: Dünden Bugüne Payas

Yarışmanın Amacı: Tarihi ve doğal güzellikleri içinde Payas’ı tanımak, tanıtmak; folklorik zenginlik, taşıdığı kültürel ögeler ve tarih içinde Payas’ı edebiyat aracılığı ile yeniden yorumlamak…

Son Katılım Tarihi:30 Ağustos 2022

Yarışması Şartları

1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

2. Yarışmaya 16 yaş üstü herkes katılabilir.

3. Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

4. Yarışmaya gönderilecek hikayelerin kapak sayfasında sadece rumuz bulunacaktır.

5.Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Payas Belediyesi’ne geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Payas Belediyesi, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Payas Belediyesi’ne ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir

6. Yarışmaya Payas Belediyesi çalışanları ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları katılamaz.

7. Son başvuru tarihi, 30 Ağustos mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

8. Ödüle aday gösterilecek eser Word belgesi formatında, A4, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, satır aralığı 1,5 olacak şekilde ve en fazla 20 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.

9.Aday, ayrı bir Word belgesine isim, soyisim, kimlik kopyası, açık adresi, biyografisi, rumuz, hikayenin adı, e posta, cep telefonu gibi bilgilerini yazıp gönderecektir.

10. Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

11. Yarışma sonuçları 01 Kasım 2022 tarihinde açıklanacaktır.

12. Ödüller 12 Kasım 2022 tarihinde ilçemizde yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.

13. Seçici kurul tarafından seçilecek olan 6 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyeler belediyemizin bir yayını olarak basılacak, Payas Belediyesi web sitesinde yayımlanacaktır.

14.Ödül almaya hak kazanan hikaye sahibi ödül törenine katılmak zorundadır. Gelmemesi durumunda ödül bir sonraki yarışmacıya verilir. İl dışından ödül almaya gelen yarışmacıların ulaşım ve konaklama giderleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

Ödüller:

· Birincilik Ödülü: 10.000 TL

· İkincilik Ödülü:7.000 TL

· Üçüncülük Ödülü:4.000 TL

· Mansiyon ( 3 Adet ): 1.000 TL

İletişim:

T.C. Payas Belediyesi

Telefon: 0326 755 7800

Dahili: 167