“DÖRT MEVSİMDE MERAM” FOTOĞRAF YARIŞMASI

MERAM BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
“DÖRT MEVSİMDE MERAM”
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1 – KONU VE AMAÇ
Fotoğraf yarışmasının konusu “Dört Mevsimde Meram” olarak belirlenmiş olup,
amacı ise; amatör veya profesyonel fotoğrafçıların objektiflerinden, ilçemizin doğal, tarihi,
kültürel ve yaşamla ilgili güzelliklere bakışlarını yansıtan eserleri toplumla paylaşma ve
gelecek nesillere aktarmaktır.
Meram Belediyesi tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında düzenlenen bu
yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserleri, Belediyemiz tarafından oluşturulan jüri tarafından
değerlendirilecektir.

2 – YARIŞMANIN KATEGORİLERİ
Meram’ın kendine özgü karakteristiğini ortaya koyan, tarihi ve kültürel
zenginliklerinin, doğal güzelliklerinin, yaşama dair huzur, coşku, mutluluk, hüzün, çarşı ve
pazar ögelerinin ön planda olduğu ve dört mevsimini (sonbahar, kış, ilkbahar, yaz,) anlatan
fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir kategori olarak değerlendirilecektir.
A) Sonbahar: Meram’da sonbaharın esintilerini içeren fotoğraflar,
B) Kıs: Meram’da kış aylarının kadrajlanacağı fotoğraflar.
C) İlkbahar: Meram’da ilkbahar hallerini kadrajlayan fotoğraflar,
D) Yaz: Meram’da yaz ayını betimleyen fotoğraflar.

3 – KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılım ‘ÜCRETSİZ’ dir.
Yarışma; Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 16 yaş ve
üzeri, Türkiye geneli tüm amatör veya profesyonel katılımcılara açıktır.
18 yaşından küçük katılımcıların, ekte bulunan veli izin formunu doldurmaları
zorunludur.

Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar Meram ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması
gerekmekte olup, ayrıca başvuru formunda bulunan açıklama kısmına, fotoğrafın çekildiği
konumun (mevki, cadde, sokak) yazılacaktır. Yer bilgisi bulunmayan fotoğraflar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece almamış olması
gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım
açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan
fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, belirtilen
ödül iptal edilecek ve verilmişse derece ödülü sahibinden iade etmesi istenecektir. Bu iptal
durumu, diğer ödül almış veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmayacaktır.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Meram Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif hakkı ile ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Katılımcılar fotoğraflarında her türlü çekim
tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir. Yarışmaya gönderilen eserlerin çekim
tarihi 15.09.2014 tarihinden eski olmayacaktır.

Yarışma, renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah beyaz ve sepia gibi monokrom
(tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir.

Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer
bulunan fotoğrafların, Meram Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuar
baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebilecektir.
Bu nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD kayıtlarında fotoğrafların, eser
sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya (uzun kenar en az 45 cm olarak sergilenecek)
uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte (300 dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde
(12), kısa kenarı en az 2300 piksel olarak JPEG formatında gönderilecektir. Fotoğrafçı bu
konuyu test ederek fotoğrafını gönderecek, fotoğraflar sayısal ortamda olacak ve baskılar
kabul edilmeyecektir.

Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir
fotoğraf kabul edilmeyecektir. Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya
katılabilecektir. CD Ortamına kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında, sırasıyla 5
rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası
ve varsa eser adı mutlaka bulunacaktır (Örnek: 12345 – 1 – eser adı). Başvuru formuyla
birlikte gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılı olacaktır.

Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine JPEG
olarak kayıt edilecek, fotoğraf ismi formda bulunan şekilde sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı
şeklinde yazılacaktır. Başvuru formu ayrıca CD’ye kaydedilmeyecektir.
Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olacak, eserlerin
kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi olan gün, mesai saati
sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta ile gönderilecek veya elden teslim
edilecektir. Başvuru tarihinden sonra gelen eserler yarışmaya dahil edilmeyecektir. E-posta
yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaktır. Beyanları ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılan ve ödül alan katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınacak, diğer yarışmalara katılmalarına izin verilmeyecektir.

4 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ
Katılım formu noksansız doldurulacak, CD kayıtlarındaki görüntülerin
adlandırılmaları katılım formu ile aynı olacaktır. Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim
sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip yarışma sekretaryasına elden teslim edilecek
ya da posta yoluyla gönderilecektir.

CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecek, jüri gözetiminde imha
edilecektir. Açılmayan ya da okunmayan CD kayıtlarından kurum sorumlu değildir. Bu
durumda katılımcı yarışma dışında kalacaktır.

5 – KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Meram
Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan
eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Meram Belediyesi’ne izin / muvafakat verdiğini kabul eder. Bu
şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakat için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Meram Belediyesi ve eser sahibinin
olacaktır. Meram Belediyesi, bu eserleri basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve
tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3.
kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Meram Belediyesi’nin
sorumluluğu olmayacaktır.Ödül alan fotoğraflar Meram Belediyesi web sayfası
www.meram.bel.tr’de yayınlanacaktır.

Ayrıca Meram Belediyesi, uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen
fotoğraflardan arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 100 TL bedelle istediği
fotoğrafları seçebilecektir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları,
fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilecektir.

6 – YARIŞMA TAKVİMİ
a)Sonbahar:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 19 Eylül 2014
Son Katılım Tarihi : 5 Aralık 2014
Değerlendirme Toplantısı : 8 Aralık 2014
Sonuç Bildirimi : 15 Aralık 2014
Ödül Töreni ve Sergi : Aralık 2014

b)Kış:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 15 Aralık 2014
Son Katılım Tarihi : 5 Mart 2015
Değerlendirme Toplantısı : 9 Mart 2015
Sonuç Bildirimi : 16 Mart 2015
Ödül Töreni ve Sergi : Mart 2015

c)İlkbahar:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 13 Mart 2015
Son Katılım Tarihi : 5 Haziran 2015
Değerlendirme Toplantısı : 8 Haziran 2015
Sonuç Bildirimi : 15 Haziran 2015
Ödül Töreni ve Sergi : Haziran 2015

d)Yaz:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 12 Haziran 2015
Son Katılım Tarihi : 4 Eylül 2015
Değerlendirme Toplantısı : 7 Eylül 2015
Sonuç Bildirimi : 14 Eylül 2015
Ödül Töreni ve Sergi : Eylül 2015

7 – SEÇİCİ KURUL
Fatma TORU : Meram Belediye Başkanı
Önder Çiftçi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
M. Sami ŞAHİN : Yarışma Editörü
Ahmet KUŞ : Fotoğraf Sanatçısı / Yazar
Soner Yaman : Fotoğraf Sanatçısı

8 – ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 3.000 TL
İkincilik ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük ödülü : 1.000 TL

Sergilenmeye hak kazanan 30 esere plaket ve katılım sertifikası verilecektir.

9 – YARIŞMA SEKRETARYASI
Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Şeyh Sadrettin Mh. Ferit Paşa Cd. No:18 Meram / KONYA
E mail: fotografyarismasi@meram.bel.tr

10 – DİĞER HUSUSLAR
Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.