Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere Projesi

Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere Projesi” değer bilincinin bireyin kendinden başlayarak içinde yaşadığı topluma, oradan da evrensele doğru oluşumunu hareket noktası kabul etmekte ve bu doğrultuda özel yetenekli çocukların sahip olduğu yerel değerlerin farkına varıp, onları evrensele taşıyacak bilinci ve beceriyi kazanmalarına katkı sağlayacak bir eğitim modeli ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kapsamı ve hedef kitlesi

Proje, Doğa Bilimleri, Teknoloji, Endüstriyel, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını kapsamaktadır. Hedef kitlesi, Bilim ve Sanat Merkezlerinden seçilmiş 30 Sınıf Öğretmenidir.

Yöntem ve Sonuç

Değer eğitimi odaklı projenin ilk adımı, öğrencinin çevresine/yöresine ait bilimsel, sanatsal ve kültürel değerleri, araştırılması gereken kaynaklar olarak görme becerisine katkı sağlamaya yöneliktir. 15 milyon yıllık doğa miraslarımız Paşalar Fosil Yatağı, bu beceri kazanımının rol-modelini temsilen seçilmiştir. Projenin ilk iki gününde, Değer eğitimi etkinlikleri yürütülecek; üçüncü gün, fosil yatağında kazı yapılacak; elde edilen buluntular, geriye kalan iki gün boyunca değer odaklı bilimsel, edebi/sanatsal, teknolojik ve endüstriyel atölye çalışmalarıyla yeniden yorumlanacaktır. Son aşamada literatüre geçmiş Paşalar Fili, doğaldan evrensele ulaşmayı hedefleyen endüstriyel tasarım ürününe dönüştürülecektir.

Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi adına yürütücülüğünü üstlendiğim, Doğal Mirasımızdan Evrensel Değerlere Projesi, Tübitak 4004’ün kabul edilen projeleri arasında yer almıştır. Uzmanlarla birlikte tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor; hedef kitlesi BİLSEM Sınıf Öğretmenleri olan projemize başvurularınızı bekliyoruz.

Elif AKPINAR
Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi
Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Başvurular mart ayı ile başlamakta…
https://www.facebook.com/dogalmirasimizdanevrenseldegerlere