Dev Böcekler

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Canlıların temel ihtiyacı olan oksijenin her geçen gün zehirli gazlarla karışmasının sonucunda, böceklerde ?organizma küçülmesine? yol açtığına dikkat çekmek. 1. Soluduğumuz havanın zehirli gazlarla karışmasının yolaçmakta olduğu felaketler konusunda bilinç geliştirme. 2. Havadaki zehirli gazların etkisiyle, canlı türlerinin yok olmasını önlemek 3. Yaşadığımız dünyanın, gelecektek bütün canlılar için güvenli bir yer olmasına katkıda bulunmak. 1. Küresel ısınmanın, tarım ürünleri ve canlıların metabolizmaları üstündeki etkisinin araştırılması 2. Veriler hakkında okul kamu oyunun bilgilendirilmesi. 3. Bir fanus içinde doğal yaşam döngüsünü oluşturarak; böceklerin metabolizmalarındaki gelişimin incelenmesi 4. Küresel ısınmanın tehlikeleri hakkında kamu oyunun bilgilendirilmesi. 5. Sonuçlar hakkında velilerin, İlçe ve Büyükşehir Belediyesinin, İl sağlık müdürlüğünün bilgilendirilmesi.1. Broşür dağıtma 2. Deney yapma 3. Anket yapma 4. Araştırma Yapma 5. Seminer ? Panel Düzenleme 6. Grafik çıkarma 7. Mülakat yapma 1. Halk bu konuda daha çok bilgi sahibi olduğunu ifade etti. 2. Küresel ısınmanın yol açacağı tehlikelerin boyutunun bu kadar büyük olabileceğini bilmediklerini söylediler. 3. Yerine getirilmesi gereken sorumluluklarını daha iyi yapmaları gerektiğini söylediler.1.Ozon tabakasına zarar veren gazlar bilinçsizce kullanılıyor. 2.Tabiatta kilit rol oynayan, Amazonlar vb. doğal yaşam ortamlarının yok olması küresel ısınmayı tetikliyor. 3.İnsanlarla birlikte yaşayan canlı türleri, betonlaşmayla birlikte yaşam şansını kaybediyor. 4.Sanayi bölgelerinde konut yapan İnsanlar, sanayinin zehirlediği temel kaynakları kullanıyorlar. 5.Bozulan ekolojik denge, canlı türlerinin metabolizmaları üzerinde defektif etki oluşturuyor ve bağışıklık sistemleri bozuluyor.1. http://www.ntvmsnbc.com/news/390013.asp 2. 3. . 2. 3. http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/konu.asp?Yil=04&Ay=09&Konu=1 4. 5. http://www.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=350 6.