DEPREME DAYANIKLI, ALTIN ORANLI, FRAKTAL EVLER

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

İli : Amasya
Okulun Adı:
Mehmet Varinli İlköğret
Hazırlayan Öğrenci:
Alpagut Sencer KARACA
Danışman Öğretmen:
Hüseyin ŞANDA

PROJE AMACI:
DEPREMLERDEKI CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEMEK VE MATEMATIKTEKI ALTIN ORANI KULLANARAK, YAPILAR ÜZERINDEKI YÜK DENGESINI SAĞLAMAK.

PROJE HEDEFİ:
1.DEPREMDECAN VE MAL KAYBINI ÖNLEMEK. 2.MATEMATIKTE BILINEN VE DOĞADA DA BULUNAN HASSAS DENGEYI,(ALTIN ORANI)YAPILARA TAŞIYABILMEK. 3.AILELERIN IHTIYAÇLARINA VE EKONOMIK DURUMLARINA UYGUN EVLERE SAHIP OLMALARINI SAĞLAYARAK,INSAN YAŞAM KALITESINI ARTTIRMAK. 4.EVLERIN KATLARI ARASINDAKI AZALMA NETICESINDE,SIKIŞIK YAPILAŞMAYI ÖNLEMEK, GÜNEŞ ENERJISINDEN DE YARARLANABILMEK.

PROJE ÖZETİ:
BILINDIĞI GIBI ÜLKEMIZIN, BÜYÜK BIR KISMI DEPREM KUŞAĞINDA YER ALMAKTA VE OLUŞAN DEPREMLERDE CAN KAYBI YÜKSEK OLMAKTADIR.HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ BU PROJE ILE MATEMATIKTE KULLANILAN ALTIN ORANI BINA VE KATLARINA UYGULAYARAK, YÜK DENGESI OLUŞTURDUK.GÜNÜMÜZDE KULLANILMAYAN, BLOK BAĞLANTISI YINE ALTIN ORANA BAĞLI OLARAK HESAPLANDI.BLOKLARIN TEMELLERINDE BLOK BAĞLANTISI VE ALTIN ORAN SAYESINDE, DAHA SAĞLAM BINALAR ELDE EDILDI.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
PROBLEM:DEPREMLERDE CAN VE MAL KAYBININ FAZLA OLMASI. HİPOTEZ:DOĞADA DA BULUNAN ALTIN ORANI YAPILARDA KULLANABILIRSEK, YAPILARDA YÜK DENGESI OLUŞUR VE BUNA BAĞLI OLARAK DEPREMLERDE YIKILMA ORANI AZALABILIR. 1.GÜNÜMÜZ BINALARINDA BULUNMAYAN YÜK DENGESIVE BLOK BAĞLANTISI KULLANILDI. 4.ATRISE GOLDEN SECTION ISIMLI BILGISAYAR YAZILIMINDAN ÖN ÇIZIM YAPILIRKEN YARARLANILDI. 5.ALTIN ORAN HESABINA UYGUN KROKI ÇIZIMI YAPILARAK MAKET GERÇEKLEŞTIRILDI.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
PROBLEM ÇÖZME, ARAŞTIRMA, UYGULAMA, DEĞERLENDIRME VE TEST ETME.

ULAŞILAN SONUÇLAR:
ALTIN ORAN KULLANILARAK, BINA KROKISI ÇIZIMI YAPILDI.BINALARDA YÜK DENGESININ SAĞLANABILMESI IÇIN, GÜNÜMÜZDE KULLANILMAYAN BLOK BAĞLANTISI YINE ALTIN ORANA BAĞLI OLARAK HESAPLANDI VE ÇELIK ÖRGÜ ŞERITLERLE OLUŞTURULARAK AILE IHTIYAÇLARINA CEVAP VEREBILECEK BÜYÜKLÜKTE EVLER TASARLANDI.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ:
KROKI ÇIZIMLERINDE ALTIN ORANA BAĞLI OLARAK ÇALIŞILDI.GÜNÜMÜZ BINALARINDA BULUNMAYAN BLOK BAĞLANTISI, YINE ALTIN ORAN HESABINA BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞTIRILDI.AILE IHTIYAÇ, ISTEK VE EKONOMILERINE UYGUN BÜYÜKLÜKTE EVLER GERÇEKLEŞTIRILDI.YÜK DENGESI OLUŞTURULDUĞUNDAN, DEPREMLERDE BINALARDA YIKIM IHTIMALI AZALTILDI.

KAYNAKLAR:
TR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ALTIN_ORAN – WWW.ELYADAL.ORG/PIVOLKA/16/FIBONAC.HTM –

PROJENİN TAKVİMİ:
1-30 EKIM:PROBLEM TESPITI VE ÇÖZÜM YOLLARININ ARAŞTIRILMASI. 1-30 KASIM:ÇÖZÜM ÖNERILERININ HAZIRLANMASI VE LITERATÜR TARAMASI. 1-30 ARALIK:PROJE MAKETININ YAPILMASI. 1-20 OCAK:MAKETIN TAMAMLANMASI VE SONUCUN DEĞERLENDIRILMESI

PROJE BÜTÇESİ:
100 TL

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR:
MATEMATIK ÖĞRETMENIM, TEKNOLOJI TASARIM ÖĞRETMENIM.