Değerler Eğitimi Projesi SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU DEĞERLERİNİN ARTIRILMASI

SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU DEĞERLERİNİN ARTIRILMASI İLE KAYNAŞTIRMA
ÖĞRENCİSİNİN BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ
Değerler Eğitimi Projesi

Daha önceleri yalnızca rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan zihin engelli öğrencilerden hafif mental reterdasyon, yani hafif zihin engelli özelliği taşıyan öğrenciler, akranları ile eğitim almalarının kendilerine fayda sağlayacağı düşüncesi ile aldığı özel destek sınıfları ve özel eğitimler dışında, kaynaştırma yaklaşımı adı altında normal okullarda, normal öğrencilerle, eğitim almaya başlamıştır.

Bu yaklaşımın istenilen sonuca ulaşması için öğrencinin içinde bulunduğu sınıfın da bilinçli olması gerekmektedir. Proje başlangıcımızda sınıfça dışlanmış, öz güvenini yitirmiş, yaşamsal becerileri zayıf bir kaynaştırma öğrencisi profili mevcuttur. Hedef sınıf değerlerinin artırılması ile öğrenciyi sosyalleştirip yaşamsal becerilerini geliştirmektir. Hipotezin sınanmasından önce sınıf durum tespiti için sınıfa ve kaynaştırma öğrencisi durum tespiti için yine sınıfına, öğretmenlerine ve ailesine anket uygulanmıştır. Hipotezin sınanması aşamasında sınıf için değerler eğitimi çalışmaları yapılırken kaynaştırma öğrencinin gerek bireysel gerekse sınıfı ile birlikte olduğu etkinliklerin içinde yer alması sağlanmıştır.

(Sınıfça kaplıca etkinliği veya öğrencinin kantinden alış-veriş yapmasının sağlanması gibi) Hipotezin sınanmasının ardından aynı anketler aynı gruplara tekrar uygulanmış, ilk anketlerle karşılaştırmalar yapılarak nicel verilere ulaşılmıştır. Verilere göre sınıfa verilen değerler eğitimi işe yaramış, sınıfın olumlu değerlerinin nerdeyse tümünde yükselme gözlenmiştir. Sorumluluk, yardımlaşma, farkındalık, hoşgörü, empati gibi olumlu değerleri yükselen öğrenciler daha önce dışladıkları, sınıfın bir köşesine atıp unuttukları kaynaştırma öğrencisini sahiplenmişler bu da kaynaştırma öğrencisinin yaşamsal becerileri, özgüven ve sorumluluk yönlerinde olumlu gelişimler sağlamıştır.