Değerler Eğitimi Projesi OKUL MALZEMELERİNİN KORUNMASINDA DİNİ

OKUL MALZEMELERİNİN KORUNMASINDA DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİN GÜCÜ
Değerler Eğitimi Projesi

Danışman Öğretmen
Mehtap ALTUNANAHTAR

Proje Öğrencileri
Beyza UYSAN
Luçin DEMİRER

Okullarda, eğitim-öğretim araç ve gereçlerine zarar verilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Okul malzemelerine bilinçli olarak zarar verilmesi genç kuşağın bazı değerlerimizi içselleştiremediğinin göstergesidir.

Bu çalışma, okul malzemelerine verilen zararlara karşı hazırlanan afiş ve sloganlara ilişkin olarak, öğrencilerin verdiği tepkileri araştırmaya yönelik yapılmıştır. Araştırma, iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm okul malzemelerine verilen zararlara ilişkin saha araştırmasını kapsamaktadır. 407 öğrencinin katıldığı anket çalışmasında okul malzemelerini korumaya yönelik tutumların düşük olduğu görülmüştür. İkinci bölümde ise araştırma amaçları doğrultusunda 15 gün süreyle 22 adet okul malzemelerine zarar vermeme ile ilgili afiş ve slogan hazırlanarak ilgili yerlere asılmıştır. Bu süreçte afişlerin yoğun şekilde tahrip edildiği gözlemlenmiştir. Ardından 15 gün süreyle duygusal içerikli, milli ve dini duygulara atıfta bulunan afişler kul¬lanılmıştır. Söz konusu afişlerle verilen zararların ve olumsuz tepkilerin dikkat çekici şekilde azaldığı tespit edilmiştir. Hatta bazı öğrencilerin karalanmış sıraları temizledikleri görülmüştür.

Araştırma bulguları göstermektedir ki, aslında öğrencilerin doğru uyarıcılarla uyarılması ve onlara dini ve milli değerlerin hatırlatılması olumlu yönde etki etmektedir. Söz konusu yöntemin diğer yasak, ikaz ve uyarı afişlerinde de kullanılmasının olumlu sonuçlar vereceği beklenmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin