DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ – DEĞERLİ FIKRALAR

DEĞERLİ FIKRALAR

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri; Türk Milletini milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireylerin yetiştirilmesidir. Bunların öğrencilere
aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır. Bu anlamda kültürün öğrencilere aktarılmasında
değer eğitiminin önemli bir rolü vardır. Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması ve devam
ettirilmesinde büyük öneme sahip olan değerler, kuşaktan kuşağa aktarılarak varlıklarını sürdürürler.
Edebi ürünler içerisinde fıkralar, mizah yoluyla eleştirel düşünmeyi, barındırdığı iletilerle kıssadan
hisse vermesi, birikimiyle toplumun kültürel değerlerini yansıtması bakımından değerler eğitiminde
bir araç olarak kullanılmaktadır.

Değerler eğitiminde görsel materyallerle desteklenmiş uygulamalı çalışmaların etkileşim ve
değer kazanımı sürecinde hazırlanan etkinlikler aracılığıyla milli, manevi ve evrensel değerlerin
kazandırılabileceği yönünde rol model alınması önemli olduğundan Halk Kültürümüzün önemli
öğelerinden olan Nasrettin Hoca’nın değerlerle ilişkilendirilebilecek fıkralarının kullanılmasının
öğrencilerde değer gelişimine etkisini araştırmak. Halk kültürümüzden olan Nasreddin Hoca’nın
fıkralarının ortaokul seviyesindeki öğrencilere değerler eğitimi kapsamında öğretilmesi için
“Değerli Fıkralar” başlıklı bir materyal çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda 52 karttan oluşan
“Değerli Fıkralar” adlı bir kutu oyunu tasarlanmıştır.

Çalışmamız okul içi etkinliklerin kullanılacağı bir uygulama araştırmasıdır. Proje çalışmamız
içerisinde, oyun materyali tasarlama, katılımlı gözlem yöntemi ve görüşme teknikleri uygulanmıştır.
Oyunu bir ay sonra seçtiğimiz 30 kişilik örneklem grubuna tekrar oynattığımızda kendi oluşturdukları
ipuçları sayesinde değer kavramlarına ait bilgilerin akıllarında daha rahat kaldığını gözlemledik.
Değerli Fıkralar adlı etkinlik uygulandıktan sonra öğrencilerin değerleri daha kolay öğrendikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Bu projede amaç öğrencilerle eğlenceli ve hızlı bir şekilde değerlerimizi
öğretmek ve kalıcı bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.

Değerler eğitiminde öğrencilerin yaparak yaşayarak uygulamalar yapmasına imkân sağlayan
etkinlikler düzenlenmesi etkili sonuçlar verecektir.

Ümran Melek YAM

Danışman
Hatice ÇETİNKAYA