ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE OBEZİTE YAYGINLIĞI

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlıklı Beslenme

ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE OBEZİTE YAYGINLIĞI VE
SAĞLIKLI BESLENME KÜLTÜRÜ: BESİNLERİ SATIN
ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİYOR VE NASIL
BESLENİYORUZ?

Öğrenci: ALİ DORUK ELMAS
Danışman: ÇİĞDEM AKKANAT

Sağlıklı beslenme ile ilgili hastalıkların ve riskli durumların
engellenebilmesi için çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun
için ise güncel durumun ayrıntılı biçimde incelenmesi faydalı olacaktır.
Bu araştırmanın amacı çocuk ve yetişkinlerde beslenme kültürünün
kapsamlı biçimde incelenmesidir. Araştırmada besin satın alınırken
dikkat edilen hususlar, vücut kütle endeksi, günlük tüketilen besinin
niteliği ve niceliği, meyve-sebze tüketimi, süt ürünleri ve probiyotik gıda
tüketimi ele alınmıştır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından
tarama yöntemi kullanılmıştır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Orta
Karadeniz’de bir ilde öğrenime devam eden 113 Ortaokul, 87 Lise
öğrencisi ve aynı ilde ikamet etmekte olan 50 Yetişkine anketler
uygulanmıştır. Araştırmada kahvaltı yapmadan güne başlayan
katılımcıların oranının %13,9 olduğu, vücut kütle endeksi açısından
riskli durum teşkil eden %17 oranında katılımcı bulunduğu, ortaokul ve
lise çağında çocukların probiyotik gıdalar hakkında yeterince fikir sahibi
olmadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların meyve- sebze tüketimleri ve
besin satın alırken dikkatli davranma düzeyleri arasında pozitif yönde
anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bulguların
ülkemizdeki beslenme kültürü ve sağlıklı beslenme durumu ile ilgili
ileride ortaya çıkabilecek risklere ışık tutacağı düşünülmüştür.