ÇEKÜL Bilgi Ağacı Öğretmen Programlarına Başvurular Başladı!

Yeni eğitim öğretim yılıyla beraber ÇEKÜL Bilgi Ağacı öğretmen programlarına kayıtlar başladı. Öğrencilerin kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmeleri için ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik güncellenen “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” ve ilkokul öğretmenlerine yönelik güncellenen “Ağaçların Diliyle Kentim” programları.

ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğretmenlere yönelik hazırladığı, sınıf içi etkinliklerle desteklenen eğitim programlarında amaç, doğal ve kültürel mirasın barındırdığı bilgiyi öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarabilmek. Bu nedenle tüm programlarda sınıf içi uygulamaları destekleyecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu bir içerik benimsenir ve programlar bir ya da iki döneme yayılan etkinlikler şeklinde düzenlenir. Öğretmenlere, uygulamada kendilerine yol gösterecek eğitim kitapçığı da hediye edilir.

Başvuru formu için tıklayın

Bilgi Ağacının eğitim programları, öğretmenlere, öğrencilere ve kurumlara yönelik geliştiriliyor.

Öğretmenler için hazırladığımız eğitim programlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Eğitim Programlarımız

Öğretmenler için

1. Kentimin Öyküsü
Bütüncül bir bakış açısıyla doğa-kültür-insan arasındaki vazgeçilmez ve yaşamsal ilişkiyi temel alarak ve bölge/mekân odaklı eğitim (place based education) yöntemiyle hazırlanan Kentimin Öyküsü, müfredat ve sınıf içi uygulamaları dikkate alarak ve destekleyerek verilen bir eğitim. Bu eğitimle, çocukların eğitim öğretim yılı süresince, yaşadıkları kentin çevresi, doğası ve tarihiyle etkileşim içinde olması hedefleniyor. Programda katılımcıların geçmişten bugüne kültürel ve doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmeleri ve kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak aktif rol almaları amaçlanıyor.

Hedef kitle: İlkokul öğretmenleri

Programın Süresi: Bir tam gün öğretmen eğitiminin ardından, katılımcı öğretmenlerin 12 hafta boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi etkinlikleri içermektedir.

2. Rehberim Doğa
Rehberim Doğa, Stockholm Dayanıklılık Merkezi ve Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen “gezegenin eşikleri” kavramından ilhamla geliştirilmiş özgün içeriğiyle, Türkiye’deki ilk ve tek öğretmen eğitim programıdır.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı, bu programla ekolojik sorunlar konusunda bilgi ve sorumluluk sahibi, günlük hayattaki tercihlerinin doğaya doğrudan ve dolaylı etkilerinin farkında olan, doğayı koruma bilinciyle hareket eden öğretmen ve öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Öğretmenlerin sorumlu olduğu müfredat göz önünde bulundurularak hazırlanan program kapsamında eğitime katılan öğretmenler, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileriyle beraber dokuz eşik için çeşitli etkinlikler yapar.

Hedef kitle: Ortaokul öğretmenleri.

Programın Süresi: Bir tam gün öğretmen eğitiminin ardından, katılımcı öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi etkinlikleri içermektedir.

3. Endüstri Mirası
Endüstri Mirası Programı, sanayi kültürünü insanın tarih içindeki yolculuğuyla birlikte ele alıyor. Program, bu yolculuk sırasında insanın doğa ile ilişkide ürettiği kültüre, edindiği bilgiye ve gerçekleştirdiği buluşlara bütüncül ve eleştirel bir perspektifle yaklaşmayı amaçlıyor.

Endüstri Mirası eğitimlerinde bir yandan insanlığın toplumsal, düşünsel ve bilimsel gelişmeleri ele alınırken diğer yandan, modern kentin temelini oluşturan sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip mirasına odaklanılıyor.

Hedef kitle: Lise öğretmenleri

Programın Süresi: Bir tam gün öğretmen eğitiminin ardından, katılımcı öğretmenlerin 6-12 hafta süresince öğrencileriyle uygulayabilecekleri, alan gezileri ile birlikte 6 bölümden oluşan sınıf içi etkinlikleri içermektedir.

4. Ağaçların Diliyle Kentim
Ağaçların Diliyle Kentim, ilkokul öğrencilerinin, öğretmenleri rehberliğinde orman ekosistemini tanımalarını, doğanın kültüre etkilerini kavrayabilmelerini, doğayı bir oyun arkadaşı olarak görerek ondan aldıkları ilhamla yaratıcılıklarını geliştirmelerini hedefleyen bir yıl süreli eğitim programıdır. Kenti yaşayan bir organizma olarak ele alan program, doğa-insan-mekân ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulmasını ve kentlerin ekolojik özelliklerinin korunmasını amaçlıyor.

MEB ilkokul müfredatında yer alan amaç ve kazanımları destekleyecek şeklide tasarlanan Ağaçların Diliyle Kentim Programı, yukarıda bahsedilen hedef doğrultusunda sınıf içi ve sınıf dışı uygulamaları içeren 20 etkinlikten oluşuyor. Öğretmenlerden öğrencileriyle birlikte eğitim öğretim yılı boyunca sınıf seviyelerine uygun olan en az 10 etkinliği uygulamaları bekleniyor. Etkinlikleri yukarıda belirten şeklide uygulayan ve sonuç değerlendirme formunu dolduran öğretmenlerimize sene sonunda katılım belgeleri veriliyor.

Hedef kitle: İlkokul öğretmenleri

Programın Süresi: Katılımcı öğretmenlerin bir eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri içeriyor.

5. Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul
Yapılandırmacı eğitim yaklaşımıyla, farklı öğrenme stilleri ve çoklu zekâ kuramı dikkate alınarak geliştirilen Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul Programı, öğrencilerin İstanbul’un tarihi, arkeolojik ve mimari mirasını tanımalarına, geçmiş ile bugün arasında kalıcı bağlar kurmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

5-12’inci sınıflara yönelik geliştirilen eğitim kitinde yer alan uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımlarının desteklenmesini, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini hayata geçirmelerini hedefliyor.

İstanbul’da yer alan 7 yapı (Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, İstanbul Hipodromu, Süleymaniye Külliyesi, Yenikapı Batıkları Araştırma ve İnceleme Laboratuvarı, Yerebatan Sarnıcı) için hazırlanan programda, öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını belgeleyen eserleri yerinde, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keşfediyor.

Hedef Kitle: Ortaokul ve lise kademesinde görev yapan öğretmenler

Programın Süresi: Katılımcı öğretmenlerin bir eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencileriyle birlikte uygulayabilecekleri sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikleri içermektedir.

Öğrenciler için
ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğrencilere yönelik hazırlanan ve doğal ve kültürel mirası korumaya odaklanan atölyelerinde, doğa ve kültürün ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatan bir keşif yolculuğuna çıkılır. Bu yolculukta günlük yaşamdan geçmişe, geçmişten geleceğe uzanan bir çizgide doğa ve kültürle kurduğumuz ilişkiye ve empatinin geliştirilmesine odaklanılır. Öğrenciler için hazırladığımız atölye programlarını aşağıda bulabilirsiniz:

1. Tohumlarla Yolculuk
Tohumlarla Yolculuk Atölyesi, öğrencilerin içinde yaşadıkları, parçası oldukları doğayı ve yerel tohumları daha yakından tanımalarını; canlılar, bitkiler ve tohumlar arasındaki ilişkiyi, benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmelerini amaçlıyor.

“Tohum ve Tohumun Yolculuğu” başlıklı eğitim sunumu ve “Beni Tohumlarımdan Tanı” başlıklı bilmeceli oyunla öğrenciler tohumları, tohumların yayılma yollarını ve doğadaki diğer canlılarla ilişkisini keşfeder. Atölye tohumlarla ilgili yaratıcı ve oyuncu etkinliklerle tamamlanır.

Hedef kitle: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri

Süre: 2 ders saati

2. Doğadan Öğreniyorum
Çocukların gelişiminde doğanın çok önemli bir bileşen olduğunu gözeten program, doğanın, her disiplini ilgilendiren bir yaşam bilgisi barındırdığı gerçeğinden hareket ediyor. MEB müfredatını destekleyecek şekilde hazırlanan bu program, öğrencileri doğayla buluşturmayı amaçlıyor.

Öğrenciler, Doğadan Öğreniyorum atölyeleri kapsamında ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanlarının rehberliğinde, Emirgan Korusunu ya da Atatürk Arboretumunu ziyaret edecek; dokunma, duyma, görme ve koklama duyularını kullanarak, ormana ve ormanda yaşayan farklı canlı türlerine yakından bakabilecek.

Program, öğrencilerin doğadaki türler ve türler arasındaki bağlara dair kalıcı bir farkındalık geliştirmelerini hedefliyor.

Hedef kitle: Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri.

Süre: 2 ders saati

3. Geçmişten Öğreniyorum

4. Askıda Kitaplık
Yaratıcı okuma teknikleri ile küçük yaş grubundaki çocuklara, sıkıntıyla özdeşleşmeyen olumlu okuma deneyimleri yaşatmak, okuma-dinleme etkinliklerini heyecan verici hale getirerek çocukların edebiyata dönük merakını arttırmak amacıyla hazırlanan Askıda Kitaplık Atölyesi; iki ana etkinlikten oluşuyor.

Atölyenin ilk uygulaması; kitapların kapaklarından, isimlerinden ve kısa içerik bilgilerinden edindiğimiz ilk izlenimlerin yanıltıcı olup olmadığına dair cevapları beraber bulduğumuz, kitap seçiminde tercihlerimizi nelerin yönlendirdiğini keşfettiğimiz bir giriş etkinliğidir. İkinci bölümde ise yaratıcı okuma teknikleri uygulayarak çocukların okumayı grup eşliğinde, sorarak, sorgulayarak, yaşayarak ve deneysel biçimde gerçekleştirmesine odaklanılır.

Hedef kitle: 3-5’inci sınıf öğrencileri

Süre: 2 ders saati

5. Motiflerdeki Doğa
Motiflerdeki Doğa Atölyesi öğrencilerin yaşadıkları bölgede bulunan canlıları ve bu canlıların yörenin kültürü üzerindeki etkilerini, insanların ürettiği halı, kilim, heybe gibi el sanatları ürünleri üzerinden inceleyerek, doğa, kültür ve insan arasındaki bütüncül ilişkiyi keşfetmelerini amaçlıyor.

Üç bölümden oluşan atölyenin ilk bölümünde, öğrencilerin yakın çevrelerinde gördükleri sanat ve zanaat eserlerinden yola çıkarak doğa, kültür ve insan arasındaki bağları keşfettikleri “Motiflerdeki Doğa” sunumu yapılıyor. Atölyenin ikinci bölümünde öğrencilerin grup olarak karar alabilme ve görsel algı becerilerini geliştirmelerini amaçlayan “Motifleri Eşleştirme Oyunu” oynanıyor. Son bölümde ise öğrenciler kendi motiflerini tasarlıyorlar.

Hedef Kitle: 2-5’inci sınıf öğrencileri

Süre: 2 ders saati

6. Doğadan Gelen İlham: Biyomimikri
Doğadan Gelen İlham: Biyomimikri Atölyesi ile öğrencilerin; doğanın yüzyıllardır kusursuz bir şekilde işleyen ve ortaya çıkan her problemin kendi sistemi içinde çözülmesini sağlayan bir rehber olarak yaşamın devamlılığındaki önemini fark etmeleri amaçlanıyor. Doğadaki tasarım prensiplerini kullanarak günlük yaşamda karşılaşılan sorun ve ihtiyaçlara sürdürülebilir çözümler geliştiren bir yöntem olarak “biyomimikri” kavramı, bu atölyede etkileşimli bir sunumla aktarılıyor. Ardından öğrencilerden, doğadan ilham alarak bir tasarım yapmaları ve günlük yaşamdaki bir soruna sürdürülebilir bir çözüm önerisi geliştirmeleri isteniyor.

Hedef Kitle: Ortaokul öğrencileri

Süre: 2-3 ders saati

7. Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği
İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak ve su kirliliği gibi güncel ekolojik sorunların önemli kaynaklarından biri, üretim ve tüketim biçimlerimizdir. Stockholm Dayanıklılık Merkezi ve Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen “gezegenin eşikleri” kavramına odaklanarak hazırlanan Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği Atölyesiyle amacımız, küresel olarak yaşadığımız ekolojik sorunların günlük yaşamda yaptığımız seçimlerle olan bağlantıları hakkında farkındalık yaratmak. Bu amaçla gerçekleştirilen atölye, karbon ayak izi hesaplama etkinliği ile sonlanır.

Hedef kitle: Lise öğrencileri

Süre: 2 ders saati

8. Endüstri Mirası
Alan gezili ve alan gezisiz olmak üzere iki seçenekle sunulan Endüstri Mirası Eğitimi, modern toplumun temelini oluşturan sanayi kültürünü insanın tarih içindeki yolculuğuyla birlikte ele alıyor.

Program, bu yolculuk sırasında insanın doğa ile ilişki kurarak ürettiği kültüre, edindiği bilgiye ve yaptığı buluşlara bütüncül ve eleştirel bir perspektifle yaklaşmayı amaçlıyor. Endüstri Mirası eğitimlerinde bir yandan insanlığın toplumsal, düşünsel ve bilimsel gelişmeleri farklı boyutları ile ele alınırken diğer yandan da bugün yaşamakta olduğumuz modern kentin temelini oluşturan sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, mimari ve bilimsel değere sahip mirasına odaklanılıyor.

Hedef kitle: Lise öğrencileri

Süre: Alan gezisi yapılmadan gerçekleştirilen atölye 2 ders saati, alan gezili atölye ise bir tam gün sürmektedir.

 

Kurumlar İçin

Günümüzde yaşanan ekolojik sorunların merkezinde sürdürülebilir olmayan yaşam biçimlerimiz ve alışkanlıklarımız yer alıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacının programında bu farkındalıkla hazırlanmış ve iklim değişikliği, karbon ayak izi, gezegenin eşikleri, biyomimikri gibi güncel konuları içeren uygulamalı atölyeler bulunuyor. Kurumlara yönelik düzenlenen bu atölyelerle çalışanlar güncel ekolojik sorunlar hakkında bilgilendiriliyor ve çözüme yönelik yapılabilecekler paylaşılıyor. Atölyelerin bir diğer amacı da iş yaşamının ağır rutinini esneterek çalışanların eğlenceli ve sürdürülebilir uygulamalarda bulunmalarını sağlamak.

Atölye başlıklarımız şöyle:

  1. Doğadan Öğreniyorum
  2. Gezegenin Eşikleri
  3. Doğadan Gelen İlham: Biyomimikri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × 5 =