Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu

Değerli katılımcılar,

Sempozyum başvuruları bilim kurulumuz tarafından itinayla değerlendirilmiş olup, sempozyum da yer alması uygun görülen tebliğlere karar verilmiştir.

Tebliğ başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine bilgilendirilme yapılmış olup, kabul edilmeyen adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Tebliğ başvurusu kabul edilen tebliğ tam metinlerini en geç 01 Mart 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumumuza ilk günden itibaren göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Eyüp BAŞ
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı

SEMPOZYUM BİLİM/DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Halil İNALCIK (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Walter G. ANDREWS (ABD Washington Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa İSEN (Ahmet Yesevi Üniversitesi)
Prof. Dr. Derya ÖRS (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Victoria R. HOLBROOK (ABD. Michigan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali YILMAZ (Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Nesimi YAZICI (Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ (Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Bülent ARI (İstanbul Sabahattin Zaim Ün. Rektör Yrd.)
Prof. Dr. Hasan AKSOY (Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Dumlupınar Ün. İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Kırıkkale Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ziya YILMAZER (Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Eyüp Baş (Kırıkkale Ün. İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK (Kırıkkale Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Cengiz HAKOV (Bulgar Bilimler Aka.- Osmanlı ve Modern Türkiye Tar.)
Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Gazi Üni. Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Yılmaz KURT (Ankara Ün. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Suraiya FAROQHİ (İstanbul Bilgi Ün.)
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL (Marmara Üni. Fen- Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mahmut KAYA (İstanbul Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Abdulkadir ÖZCAN (Fatih Sultan Mehmet Ün.)
Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR (Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Uğur ÜNAL (Devlet Arşivleri Genel Müdürü)
Doç. Dr. Dritan EGRO (Arnavutluk Tarih Kurumu)
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK (İstanbul Ün. İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ (Yıl. Beyazıt Ün. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU (Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Said OKUMUŞ (Yıl. Beyazıt Ün. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Dr. Selim KURU (ABD Washington Üniversitesi)

Sempozyumda yer alan muhtemel konu başlıkları aşağıda sunulmuştur. Tebliğciler Sempozyuma bu başlıklar dışında da katkı sunabilirler.

A. Osmanlıcanın Tarihsel Süreci

Osmanlıcanın Oluşumu ve Gelişimi

İmparatorluk Dili Osmanlıca

Osmanlıcanın Kullanıldığı Bölge ve Ülkeler

B. Bir Dil Olarak Osmanlıca

Osmanlıcanın Adlandırılması

Osmanlıca mı, Osmanlı Türkçesi mi?

Osmanlıcanın Bağımsız Bir Dil Oluşu

Osmanlıca Gramer Özellikleri

Temel Osmanlıca

Osmanlı Paleografyası

Osmanlı Diplomatikası

Eski Osmanlıca

Klasik Osmanlıca

Yeni Osmanlıca

C. Osmanlı Türkçesinin Dil Özellikleri Ve Kelime Hazinesi

Osmanlıcanın Kaynakları

Osmanlıcanın Mahiyeti

Osmanlıcaya kaynak olarak Arapça

Osmanlıcaya kaynak olarak Farsça

Osmanlıcaya Batı Etkisi

Osmanlıcada Klişe İfadeler

D. Osmanlıcanın Öğretimi

Anadolu Dışındaki Osmanlıca Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Cumhuriyet Döneminde Osmanlıca Eğitimi

Osmanlıca Eğitiminde Yeni Arayışlar

E. Osmanlıcanın Bilimdeki Mirası

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

Tıp Bilimleri

Osmanlıca Bilimsel Terimler

F. Osmanlıcanın Osmanlı Toprakları Üzerindeki Mirası

Balkanlar

Orta Doğu

Kafkasya

Kuzey Afrika

G. Osmanlıca ve Kurumlar

Tarih Boyunca Osmanlıca Eğitimi Veren Kurumlar

Osmanlıcanın Devlet Kurumlarında Kullanılması

Osmanlı Eğitim Kurumlarında Osmanlıcanın Yeri

Tarihî Süreçte Kurumlar Açısından Osmanlıca Terminoloji

Hazine-i Evrak

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı

H. Osmanlıcanın Günümüzdeki Yeri ve Geleceği

Osmanlıcanın Yeni Nesillere Öğretilmesinin Gerekliliği

İmam Hatip Liseleri Müfredatındaki Yeri ve Geleceği

İlahiyat Öğrenimindeki Yeri ve Geleceği

Edebiyat Öğrenimindeki Yeri ve Geleceği

İLETİŞİM

Adres: Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi, Yahşihan/Kırıkkale

Telefon:0318 3573012

Faks:0318 3573809

Mail: osmanlicasempozyumu@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.