Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası Uluslararası Tarih Sempozyumu

BOSNA-HERSEK’TE
OSMANLI MİRASI
550 YILIN İZİNDE
ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU
THE OTTOMAN LEGACY IN BOSNIA-HERZEGOVINA
IN SEARCH OF 550 YEARS
INTERNATIONAL HISTORY SYMPOSIUM
08 -10 KASIM 2013 | İSTANBUL – TÜRKİYE
08 -10 NOVEMBER 2013 | ISTANBUL – TURKEY

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜAÇILIŞ / OPENING
8 Kasım 2013 Cuma / 8 November 2013 Friday
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES (10-11.00)
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)
Prof. Dr. Musa DUMAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
Murat AYDIN (Zeytinburnu Belediye Başkanı)
I. OTURUM / SESSION I – TARİH / HISTORY (11.00-11.50)
Oturum Başkanı / Chairperson : Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN (İstanbul/Türkiye)
11.00-11.20 Prof. Dr. Kerima FILAN (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Osmanlı Bosna’sında Türkçenin Konumu
11.20-11.40 Prof. Dr. Enes PELIDIJA (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Krallıktan Sancaklığa: Bosna’nın 1463 Yılında Fethi
11.40-11.50 Tartışma / Discussion
Öğle Yemeği / Lunch

II. OTURUM / SESSION I – TARİH / HISTORY (14.00-15.40)
Oturum Başkanı / Chairperson : Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI (İstanbul/Türkiye)
14.00-14.20 Dr. Behija ZLATAR (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Gazı Isa-Bey, The Founder of Sarajevo
14.20-14.40 Dr. Aladin HUSIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Fatıh in Bosnia
14.40-15.00 Dr. Elma KORIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
From a Bosnian Village to The Ottoman Court in Istanbul: Hodaverdi Bosna Mehmed-Beg,
Gulâm-ı Şâhî and Çâvuş-ı Dergâh-ı Âlî
15.00-15.20 Dr. Nevzat KAYA (İstanbul/Türkiye)
Bosna-Hersek’te Osmanlı Kültürel Mirası
15.20-15.40 Tartışma / Discussion
15.40-16.00 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
III. OTURUM / SESSION II – TARİH / HISTORY (16.00-17.40)
Oturum Başkanı / Chairperson : Doç. Dr. Mustafa BUDAK (İstanbul/Türkiye)
16.00-16.20 Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI (Kayseri/Türkiye)
Bosna Valileri: 1750-1800
16.20-16.40 Doç. Dr. Hatice ORUÇ (Ankara/Türkiye)
Saraybosna Bendbaşı’nda Bir Mevlevi Zaviyesi
16.40-17.00 Dr. Fazileta HAFIZOVIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
The Overview of The History of The Sanjak of Klis: From Its Establishment in 1537 to The
Beginning of The War of Candia in 1645
17.00-17.20 Muamer HODZIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Producing Manuscripts in Bosnia under The Ottoman Rule
17.20-17.40 Tartışma / Discussion

9 Kasım 2013 Cumartesi / 9 November 2013 Saturday
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi (Yenikapı Mevlevihanesi)
IV. OTURUM / SESSION III – TARİH / HISTORY (09.30-11.10)
Oturum Başkanı / Chairperson : Prof. Dr. Kerima FILAN (Saraybosna/Bosna-Hersek)
09.30-09.50 Doç. Dr. Zafer GÖLEN (Burdur/Türkiye)
Tanzimat Döneminde Boşnakların Devletle İmtihanı
09.50-10.10 Dr. Lejla GAZIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Sarajevo as Seen by Travel Writers in 17th. Century
10.10-10.30 Yrd. Doç. Dr. Fatma SEL TURHAN (İstanbul/Türkiye)
Merkezileşmeye Karşı İsyan: II. Mahmud Döneminde Bosna
10.30-10.50 Sedad BESLIJA (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Osmanlı Yönetim Felsefesi Çerçevesinde İstimâlet Tatbikatı:15-16. Yüzyıl Bosna-Hersek Örneği
10.50-11.10 Tartışma / Discussion
11.10-11.30 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
V. OTURUM / SESSION IV – TARİH / HISTORY (11.30-13.00)
Oturum Başkanı / Chairperson : Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI (Kayseri/Türkiye)
11.30-11.50 Dr. Amir DURANOVIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Erasing Ottoman Heritage: Agrarian Question in Bosnia in the 20th. Century
11.50-12.10 Yrd. Doç. Dr. Emine TONTA AK (İstanbul/Türkiye)
Demografik Bir Değerlendirme: Tanzimat Devri Bosna Nüfusu
12.10-12.30 Dr. Dzelila BABOVIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
Significance of Institutionaiızed Analysis of Cultural Heritage of Ottoman
Bosnia: Oriental Institute in Sarajevo
12.30-12.50 Dzenita KARIC (Saraybosna/Bosna-Hersek)
The Non-muslims in The Bosnian Journals from The Last Decades of
The Ottoman Rule in Bosnia and Herzegovina
12.50-13.00 Tartışma / Discussion
Öğle Yemeği / LunchVI. OTURUM / SESSION V – EDEBİYAT / LETTERS (14.30-16.10)
Oturum Başkanı / Chairperson : Prof. Dr. Fikret TURAN (İstanbul/Türkiye)
14.30-14.50 Prof. Dr. Fatih ANDI (İstanbul/Türkiye)
Modern Türk Şairinin Bosna Savaşı Duyarlılığına Dair Dikkatler
14.50-15.10 Prof. Dr. Hasan AKAY (İstanbul/Türkiye)
Yahya Kemal Nazarıyla Bosna-Hersek: Ne Yazık! Doğmuyoruz Şimdi O Topraklarda!
15.10-15.30 Doç. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU (Sakarya/Türkiye)
Türkçe’den Boşnakça’ya Çevrilen Eserler Üzerine Tespitler
15.30-15.50 Dr. Sabaheta GACANIN (Saraybosna/Bosna-Hersek)
The Persian Works by Bosniaks under The Ottoman Rule
15.50-16.10 Tartışma / Discussion
16.10-16.30 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
VII. OTURUM / SESSION VI – MİMARİ / ARCHITECTURE (16.30-18.10)
Oturum Başkanı / Chairperson : Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR (İstanbul/Türkiye)
16.30-16.50 Prof. Dr. İbrahim NUMAN (İstanbul/Türkiye)
Blagay Tekkesi
16.50-17.10 Prof. Dr. Amir PASIC (İstanbul/Türkiye)
Ottoman Urban Structures in Bosnia and Herzegovina
17.10-17.30 Yrd. Doç. Dr. Mine ÇİLİNGİROĞLU (İstanbul/Türkiye)
Saraybosna Camileri Mimarı Koruma Sorunları
17.30-17.50 Tartışma / Discussion
17.50-18.20 DEĞERLENDİRME / OVERVIEW
10 Kasım 2013 Pazar / 10 November 2013 Sunday
Sosyal Program / Social Programme

550 YILIN İZİNDE: BOSNA-HERSEK’TE OSMANLI MİRASI
ULUSLARARASI TARİH SEMPOZYUMU
IN SEARCH OF 550 YEARS: THE OTTOMAN LEGACY IN BOSNIA-HERZEGOVINA
INTERNATIONAL HISTORY SYMPOSIUM

DANIŞMA KURULU / ADVISORY COMMITTEE
Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Prof. Dr. Musa DUMAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)
DÜZENLEME KURULU / ORGANISING COMMITTEE
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Emine TONTA AK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Fatma SEL TURHAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih ANDI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan AKAY (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Fikret TURAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim NUMAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI (Erciyes Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Emine TONTA AK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Fatma SEL TURHAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Nurdan ŞAFAK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
SEMPOZYUM SEKRETERYASI /SYMPOSIUM SECRETARIAT
Arş. Gör. Ömer Faruk KÖSE (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
Arş. Gör. Sami ARSLAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü)
Adres:
FSMVÜ Tarih Bölümü, Haliç Yerleşkesi, Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi, No 12, Beyoğlu-İSTANBUL
Tel. 0 212 369 81 62 – e-mail: bosniasymposium@fsm.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.