BİYOLOJİ PROJESİ – KAMIŞ BİTKİSİYLE TEMİZLENEN YÜZME HAVUZUNUN İNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

KAMIŞ BİTKİSİYLE TEMİZLENEN YÜZME HAVUZUNUN İNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Havuza girenler, üzerlerindeki organik ve inorganik kirlilikleri havuz suyuna bırakırlar. Göl bilimi alanındaki
araştırmalar sonucunda bazı su bitkilerinin; zararlı maddeleri ve mineralleri içine hapsettiği görülmüştür. Ayrıca
insan vücudundan çıkan atıklar, çeşitli sebeplerden oluşan mikroplar ve zararlı bakteriler de bu bitkiler tarafından zararsız kılınabilmektedir. Bu bitkilerden Kamış’ın (Phragmites australis) bölgemizde bulunması nedeniyle projemizde bağımsız değişken materyal olarak seçilmiştir. Çalışmamızda kamış bitkisi kullanılarak, temizlenip arıtılan yüzme havuzunun, insan sağlığına uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Alanyazında, bu bitkinin atık su arıtımında kullanıldığını ancak; projemizle benzer bir çalışmaya rastlanmamasından dolayı araştırma özgün bulunmuştur. Toplamda on haftalık sürede, laboratuvarda tamamlanan araştırmamızda yöntem olarak; literatür araştırması ve fiziksel ve kimyasal su kirliliği ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. Proje deneyimizi; toplamda on beş günlük sürede, laboratuvar koşullarında gerçekleştirdik. Sonuç olarak; projemiz alanında eksikliği kapatma yönünde ciddi katkıları olacağı öngörülmüştür. Ayrıca literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Havuz kullanımıyla oluşan hastalıkların minimize edilebilmesi için alternatif, doğal ve ucuz havuz sistemlerinin gelişimine imkan sağlayarak, sektörde yeni iş alanları oluşturabilecektir.

Ali Talip ŞENYÜZ
Utku FİRİDİN

Danışman
Metin ZENGİN