BİYOLOJİ PROJESİ – DROSOPHILA MELANOGASTER’DA, CİNSİYETİN, BESLENME ŞEKLİNİN, FİZİKSEL PERFORMANSA ETKİSİNİN ROBOTİK YAZILIM KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ

DROSOPHILA MELANOGASTER’DA, CİNSİYETİN, BESLENME ŞEKLİNİN, FİZİKSEL
PERFORMANSA ETKİSİNİN ROBOTİK YAZILIM KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
BİYOLOJİ PROJESİ

Çalışmamızda biyolojik araştırmalarda popüler bir organizma olan Drosophila melanogaster kullanılmıştır. D.
melanogaster normal besiyeri ortamında yaşarken negatif geotaksi ve pozitif fototaksi göstererek bulunduğu
şişenin üst kısımlarına doğru tırmanır. Climbing assay test sistemi ile periyodik olarak şişenin belirli kısımlarında işaretlenmiş olan mesafelere ulaşan sinek sayıları aurdino işlemci kullanılarak hareket sensörü yardımıyla tespit edilmiştir. Çalışmamızda ilk karşılaştırma noktası cinsiyet farklılığıdır. Testler periyodik olarak tekrarlanmıştır.

Erkek sineklerin climbing assay test sonuçlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Beslenme şeklinin fiziksel
performansa etkisinin tespitinde ise sinek besiyerine şeker yerine eklenen anne sütü, pastörize süt ve günlük
olarak elde edilmiş inek sütünün etkisi araştırılmıştır. D. melanogaster’ın 3. evre larvaları süt türleri beslenmiştir. Ve elde edilen ergin sineklerin fiziksel performansları climbing assay test ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak anne sütü ile kronik olarak beslenen sinekler daha fazla tırmanma davranışı gösterirken diğer süt türleri arasında önemli bir farklılık tespit edilememiştir.

Çalışmamız sonucunda insanlardaki gibi D. Melanogaster’da erkek bireyler fiziksel performans açısından daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca beslenmenin canlı gelişimine ve fiziksel performansa etkisinin tespitinde anne sütünün gelişimi ve fiziksel performansı diğer süt türlerine nazaran artırdığı görülmüştür.

Sevde Berre ÇOBAN

Danışman
Mehmet FİDAN