Biyoloji Projesi ATIK BALIK DERİSİ İLE OLUŞTURULAN YENİ BİYOPLASTİK

ATIK BALIK DERİSİ İLE OLUŞTURULAN YENİ BİYOPLASTİK ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
Biyoloji Projesi

Danışman
Şenay UÇAR

Proje Öğrencisi
Ezgi BOZ

Amacımız, atık balık derilerinden mekanik özellikleri iyileştirilmiş ve antibakteriyel özelliğe sahip yara bandı şeridi elde etmektir.

Birinci deneme çalışmasında 85 gr atık balık derisi, 150 ml su, ikinci deneme ise 85 gr atık balık derisi, 150 ml üzüm sirkesi temiz iki farklı kap içine konularak 5 dakika boyunca yüksek ateş veren ocakta kaynatılmıştır. 2 dakika oda sıcaklığında soğuması için bekletildikten sonra süzme işlemine geçilmiştir. Süzme işlemin¬de balık çorbası kıvamındaki sıvılar, atık posadan ayrıştırılmıştır. Elde edilen sıvılar iki farklı cam yüzeye ince bir film halinde dökülerek 21°C’de 3 gün boyunca kuruması için bekletilmiştir. Elde edilen ürünler 3. günün sonunda cam yüzeyden çıkarılmıştır.

Balık derisi ve sirkeden elde edilen ürüne (BP-S) Fusidik asit eklemek amacıyla, aynı şekilde elde edilen sıvı kurutmaya bırakılmadan önce 10 g Fucidin ilave edilerek homojen olacak şekilde karıştırıldıktan sonra 21°C’de 3 gün kurumaya bırakılmıştır. Elde edilen ürün (BP-S-F) cam yüzeyden çıkarılmıştır.

Elde ettiğimiz biyomalzemenin kullanım alanı göz önünde bulundurulduğunda mekanik özelliklerinin plastik malzemelerin gösterdiği gibi olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu doğrultuda farklı koşullarda elde ettiğimiz malzemeleri çekme testlerine tabi tutarak en uygun malzemeyi belirledik.

BP-S’nin bizim için uygun bir malzeme olduğunu belirledikten sonra, malzemenin antimikrobiyal özellikte olması için BPS’ye fusidik asit emdirilmesinin yararlı olacağını düşündük ve BP-S-F numunesini hazırladık. Yapılan gözlemlerde BP-S-F’nin mekanik özelliklerinin de en az BP-S kadar iyi olduğu sonucuna vardık.

Bu çalışma ile elde edilen biyoplastik malzemenin sahip olduğu öngörülen antimikrobiyal özellikleri laboratuvar ortamında da incelenmesi ile daha kesin bulgular elde edilerek biyomedikal uygulamalar için uygun olduğu ispatlanabilir.