Biyoloji Projesi ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DİOSPYROS KAKİ L. (TRABZON HURMASI)’NİN MDA-MB 231 (MEME KANSERİ),
FİBROBLAST VE E.COLİ SUŞU HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ANTİKANSEROJEN,
SİTOTOKSİK VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Biyoloji Projesi

Danışman
Gamze KOÇKARSANTILIOĞLU

Proje Öğrencileri
Sahra Nilsu ÖZDEMİR
Ayça Aybüke YILDIZ

Biyosferdeki artan insan popülasyonu bakteri enfeksiyonlarının, kontrolsüz hücre bölünmelerinin, kimyasal ilaçların tehdidi altındadır. Bunlara bağlı olarak da bazı hastalıkların tedavisinde yetersiz kalınmaktadır. Kanser de bu hastalıklardan biridir. Günümüzde kanserden ölen hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu problemi çözmek amacıyla Modern tıpta çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Fakat bu tedavi yöntemle¬rinin çoğu kanseri kesin olarak iyileştirememekle birlikte insan sağlığına geri dönüşü olmayan etkileri bulunmaktadır.

Diğer problemse fazla antibiyotik kullanımına bağlı olarak insan bağışıklık sisteminde görülen zayıflama sebebiyle vücut, bakteri kökenli hastalıklara yeteri kadar cevap verememektedir. Bu projede ise bahsedilen problemlere bitkilerden faydalanılarak tamamlayıcı tıp kapsamında çözümler bulunması amaçlanmıştır.

Araştırmada; sağlıklı hücrelerin ölümünü engellemekle birlikte antikanserojen özellik gösteren kateşinler, bakteri gelişimini negatif yönde etkileyen tanenler, fumarik ve malik asitler, yüksek antioksidan kaynağı olan proantosiyanidinleri barındıran Trabzon hurması özütü kullanılmıştır. Yapılan çalışmada kullanılmak üzere öncelikle meyvenin özütü elde edilmesi gerekmekteydi. Özüt eldesi için meyvenin kabukları ve çanak yaprakları kaynatıldı ve mikrofiltrasyon yöntemi ile sterilize edildi. Deney için fibroblast, MDA-MB 231(meme kanseri hücresi) ve E.coli bakteri türünün petri kaplarına ekimleri yapıldı. Özütlerin eklendi ve inkübe edildi.

Deney bulgularına göre Trabzon hurmasındaki polifenollerin, kanserli dokuların damarlanmasını engel¬leyerek metastazı önlediği görülmüştür. İçeriğinde bulunan antibakteriyel ajanlar günümüzde kullanılan antibiyotikleri tamamlayıcı olabilecektir. Diospyros kaki L. özütünün, hücre kültürlerinin mikroskop görüntülerinden yola çıkılarak belirlenen antikanserojen, sitotoksik, antibakteriyel özelliklerinin Modern tıp uygu¬lamalarını tamamlayıcı ve destekleyici olabilecek nitelikte olduğu saptanmıştır.