BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYORUM

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

SORUNLARIMA ÇÖZÜMÜ DOĞADA ARIYORUM,
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYORUM

Öğrenci: ZEYNEP ÖZKAN Öğrenci: EYLÜL KODAZ
Danışman: DİLBER EREL

Biyolojik çeşitlilik tüm dünyada veya belirli bir habitatta, tür ve gen
çeşitliliğine verilen addır. Biyoloijk çeşitlilik insanoğlunun ekonomik ve
sosyal hayatının devamlılığı için gerekli olan hizmetleri sağlar. Ancak
şu anda doğal yaşam ve insan refahını etkileyen, devamlı bir biyolojik
çeşitlilik kaybına şahit oluyoruz. Bu kaybın esas nedenleri, yoğun
tarımsal üretim sistemleri nedeniyle doğal habitatlarda meydana gelen
değişimler; inşaat; taş ocağı faaliyetleri; ormanlar, okyanuslar, nehirler,
göller ve toprağın aşırı kullanımı; kirlilik ve artan küresel iklim
değişikliğidir. Dünyamızın ve yaşamlarımızın sürdürülebilirliğinde
biyolojik çeşitliliğin oynadığı büyük rol, onun devam eden kaybını
giderek daha tedirgin edici hale getirmektedir. Kullandığımız kimyasal
temizleyiciler evsel alanlardan nehirler yoluyla denizlere taşınmaktadır.
Bu durum ötrifkasyona sebep olan faktörler arasındadır. Sularda ki
ötrifkasyon bu habitatlarda yaşayan biyoçeşitliliği etkilemektedir. Bu
proje bu bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Biyoçeşitliliği azaltan
sebeplerden biri olan su kirliliğine karşı alışkanlıklarımızı, ürün
tercihlerimizi değiştirerek önlemler almak ve bu konuda farkındalıklar
oluşturmak amaçlanmıştır. Ayrıca her geçen gün daha fazla kirlenen
ekosistem için bizlerinde birey olarak bir şeyler yapabileceğimizi
göstermek hedefenmiştir. Bu amaçla projemizde sıradan deterjanların
parlatmada yetersiz kaldığı, daha ağır kimyasalların kullanımını
gerektiren gümüş eşyalar için şuan hâlihazırda kullandığımız
kimyasallar yerine, doğal ürünlerden gümüş parlatıcısı ve aynı zaman
da pas sökücü elde etmenin yollarını aradık. Yaptığımız araştırmalar
sonucunda Cennet hurmasının kabuklarını kullanabileceğimizi tespit
ettik. Bu amaçla, Cennet Hurması (Diospyros kaki) kabuğunun
ultrasonik homojenizatör kullanılarak ekstraksiyonu çalışılmış olup,
çalışma sonucunda Etanol, DMSO, DMF ve Etil asetat çözgenleri ile
elde edilen ekstraktların gümüş parlatıcı ve pas temizleyici etki
gösterdiği saptanmıştır.