Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 7

Biyoloji Dersi TÜBİTAK Araştırma Projesi 7

Klinoptilolit Saklama Kaplarının (Kaolin ve Flex içerikli) Gıda Kaynaklı Bakteriyel İntoksikasyonlar Üzerindeki Etkileri (Antibakteriyel Saklama Kabı Üretimi)

Deneyin Amacı: Klinoptilolit tabanlı kaolin ve flex içerikli olarak üretilen antibakteriyel saklama kaplarının gıda kaynaklı bakteriyel intoksikasyonlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve piyasadaki antibakteriyel saklama kaplarıyla kıyaslaması.

Kullanılan Yöntem ve İşlemler: Yiyecek ve gıdaların bozulmasına sebep olan bakteri ve mantarların önüne geçmek için yapmış olduğumuz çalışmalarda zeolit madenin bir türü olan klinoptilolitin küf tutucu ve antibakteriyel özelliğe sahip olduğunu gördük. Bundan yola çıkarak klinoptilolit tabanlı kaolin ve flex içerikli 3 adet saklama kabı ürettik. Üretmiş olduğumuz bu kapların piyasadaki antibakteriyel saklama kaplarından daha ucuza mal edildiğini ve yiyeceklerin bizim üretmiş olduğumuz saklama kaplarında daha uzun sürede bozulduğunu goz önüne çıkartmak istedik.

Gözlemler/Veriler/Bulgular: Derinliği 4 cm,çapı ise 10 cm olan 3 adet klinoptilolit kap üretildi. Elde ettiğimiz 3 adet klinoptilolit antibakteriyel saklama kaplarının birincisine 50.7 gr (%30’u kuzu eti.%551 dana eti,%15’i iç yağı) et konuldu.lkincisine 52 gr tavuk eti(but ve göğüs kısmından alınmış et parçaları) konuldu.Üçüncüsüne ise 50.7 gr domates konuldu.Bunun yanında piyasadan satın almış olduğumuz derinliği ve çapı antibakteriyel kaplarımızla aynı olan antibakteriyel özelliği olmayan normal saklama kaplarının herbirinin içine ayrı ayrı olmak üzere aynı ağırlıkta etler ve domatesler konuldu.Bizim ürettiğimiz bu üç antibakteriyel özelliğe sahip olan saklama kapları ile antibakteriyel olmayan üç kap 4 gün boyunca oda sıcaklığında bekletildi. Sonrasında bu kaplar bakteri analizi için Bursa İl Halk Sağlı Merkezi Labaratuvarlar’ına gönderildi. Elde edilen sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Sonuçlar: Klinoptilolit tabanlı kaolin ve flex içerikli antibakteriyel saklama kabı yapılmış diğer saklama kaplarıyla aralarındaki farkı göz önüne çıkarmak için antibakteriyel olan 3 kaptan birincisine et İkincisine tavuk eti üçüncüsüne ise domates konulmuştur.Antibakteriyel olmayan 3 kaba da aynı tür gıdalar konulup oda sıcaklığında 4 gün süreyle bekletilmiştir.Sonrasında bu kaplardaki gıdalar bakteri analizi için Bursa Halk Sağlığı Merkezi Labaratuvarlarına gönderilmiştir.

Sonuç olarak üretmiş olduğumuz klinoptilolit saklama kaplarında saklanan gıdaların içinde üreyen bakteri sayılarının antibakteriyel olmayan saklama kaplarında saklanan gıdalarda üreyen bakteri sayılarından genel olarak daha az olduğu gözlenmiştir.Ayrıca ülkemizdeki varlığı bilinen zeolit yataklarının türleri ve bu yataklardaki klinoptilolitin özelliklerine göre kullanım alanları belirtilmiştir. Yapılacak yeni araştırmalarla yeni bulunacak zeolitlerin hangi amaçlarla kullanılabileceğine ışık tutulabilecektir.

BURSA POLİS KOLEJİ

Danışman: İ.halil Özbilen

Proje Öğrencileri
MUSTAFA KILINÇ
ALI BURAK DURMUŞ