BİR YAZILIM MASALI

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
BİR YAZILIM MASALI

Abdullah GÜRBÜZ
Murat AĞAR
Murat URFALIOĞLU
Mustafa SARIGÜL
Fikret ÇİFTÇİ
TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / arge60@meb.gov.tr

1. Giriş
Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler insanların hayatını çok boyutlu etkilemekte,
bireylerin bilişim çağı olan 21.yüzyıl ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yetiştirilmesi
daha fazla önem kazanmaktadır. Problem çözme, yaratıcı ve analitik düşünme vb. gibi
becerilerle bilgisayarı gelişmenin ve üretmenin bir aracı olarak kullanabilmek için kod
yazmanın öğrenilmesi önemlidir. Kod yazmanın küçük yaşta öğrenildiği bilinmekte ve bu
alanda birçok gelişmiş ülkede çalışmalar yaygınlaşmaktadır.
Çocuklarımızın kod okuryazarlığını kavraması ülkemizin gelişmesine ivme
kazandıracaktır. Bu anlamda bilim ve teknolojide sürdürülebilir başarıyı yakalamamız
gerekliliğinden hareketle ve çağımızda teknolojinin devamlı geliştiğini göz önünden
bulundurursak kod yazma ve programlama ile neler yapılabileceğini bilmek önem arz
etmektedir.

2. Problem Durumu
– Bilişim teknolojilerini olumsuz kullanan ve tüketen bir nesil yetişmesi.
– Meslek lisesi bilişim alanı öğrencileri ile kurumsal işbirliğinin yetersiz kalması.
– Meslek liselerinde öğretilen yazılımların öğrenciler tarafından sahada nasıl
kullanacakları bilgisinin yetersiz kalması
– Programlama konusunda neler yapılabileceğinin bilinmemesi
– Teknolojinin yanlış kullanımında dolayı Teknoloji bağımlığının okul öncesi yaşa
kadar düşmesi.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Projemizin amacı; öğrencilerin kod yazma becerilerini artırarak yazılım geliştirmelerini
sağlamak ve bu alanda kamu/özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip, yeni
fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştüren, “ÜRETEN” bireyler yetiştirmektir.
Çocuklarımızın kod okuryazarlığını kavraması ülkemizin gelişmesine ivme
kazandıracaktır. Bu anlamda bilim ve teknolojide sürdürülebilir başarıyı yakalayan, çevreye
yararlı bireyler yetişmesini sağlamak öncül hedeflerimizdendir.

4. Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Çalışma kapsamında Öntest – Son Test Kontrol Gruplu model yöntemi ile Scrat
uygulanan okullardaki ortaokul öğrencilerinden tesadüfü seçilen 485 kişiden oluşan
örneklem gruba problem çözme becerileri algılarını belirlemek amacıyla geliştirilen
“Ortaokul Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği” uygulanarak
sonuçları analiz edilmiştir. Sosyoekonomik düzeyi ve okul türü farklı 610 öğrenci için
ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ve dönem sonu not ortalamaları arasındaki
ilişki incelenerek süreç sonunda doğru teknoloji kullanımı ölçülmüştür. Öğrencilerde kod
yazma motivasyonu artırılması amacıyla Ortaokul Öğrencileri Arası Scratch Oyun Yarışması
düzenlenmiştir.

Bilişim alan şeflerinden oluşan bir komisyon kurularak kurum ziyaretlerini
yapılandırmak için “Kurum Ziyaret Formu” geliştirilmiştir. Kod Yazma Buluşmaları ve
Teknoloji kullanımı ile ilgili seminerler düzenlenmiştir.

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

ten − ten =

Exit mobile version