Bilimkurgu Öykü Yarışması Başvurularınızı Bekliyor

Bilimkurgu
Bilimkurgu Öykü Yarışması

Dünyaca çok zorlu bir sınavdan geçiyoruz.

Sadece hayatta kalmakla, hayatta tutmakla, akıl sağlığımızı ve iyimserliğimizi korumakla ilgili de bir sınav değil bu. Corona virüsü ile koşut biçimde yayılan bilgi kirliliğinin, hurafelerin ve kör inanışların düşünce dünyamızı işgal etmesi sonucu aklın yolunda birleşememenin toplumsal sonuçlarını da yaşıyoruz. Kendimizi ve sevdiklerimizi güvende tutmanın yollarını ararken bilimin, doğrulanmış verinin ve mantığın ışığıyla cehaletin kör karanlığı arasındaki mücadeleyi izliyoruz. Dolayısıyla bir bakıma bu zorlu süreci aklıselimle, sağlıklı iletişimle ve doğru bir dayanışmayla aşabilmenin de sınavını veriyoruz.

Her ne kadar rehber edinsek de bilim, çoğumuzun gündelik hayatının içinde değil. Dahası, olması gerektiği mecralarda dahi sesi her geçen gün biraz daha kısılıyor ve topluma kendini yeterince duyuramıyor. Bilimkurgu, tam da bu noktada bilimin etkili bir iletişim aracı olarak hayatımızda var oluyor. Bilimkurgu, edebiyatı bilime aracı kılıyor ve geleceğin boş inanışlarla değil müspet bilim ve teknolojiyle kurulacağını bizlere tekrar hatırlatıyor.

TBD olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sizleri, bu yıl yirmi ikinci defa, bilimkurgu yazmaya davet ediyoruz…

YARIŞMA KOŞULLARI

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
Öykü Türkçe yazılmalıdır.
Konu kısıtlaması olmamakla birlikte öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacaktır.
Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
Yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Her yazar yalnızca bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
Önceki yıllarda birincilik ödülü alan yazarlar yarışmaya katılamaz.
Dereceye girecek öyküler içinde seçici kurul tarafından yayımlanmaya değer bulunanlar kitap olarak yayımlanacaktır.
Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için https://www.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve sistemden ya da taranarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

BİÇİM
Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” font büyüklüğünde, “Arial” karakter” seçilerek yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. Düzenlenebilir bir formatta gönderilmeyen (örnek: .pdf) öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öykünün yer aldığı dosyaya öykünün adı verilmelidir.
Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası, ayrıca varsa kişisel web sitesi/blog adresi bulunmalıdır.
Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir. Yarışmada rumuz kullanılmamaktadır.
Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.
Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.
Bu biçimsel özellikleri taşımayan öyküler yarışma dışı bırakılacaktır.

SONUÇ VE ÖDÜLLER
TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nın sonuçları 2020 yılı Kasım ayı içinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL tutarında hediye çeki verilecektir.

ÖYKÜNÜN TESLİMİ
Yapıt, 31 Ağustos 2020 tarihine dek bilimkurgu@tbd.org.tr adresine gönderilmelidir. Yarışma dokümanları e-posta ekinde gönderilmelidir. Dosya transferi ile gönderilen öykülerin süresiz biçimde alıcının erişimine açık olması gerekmektedir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 web: www.tbd.org.tr, eposta: tbd-merkez@tbd.org.tr