Bilim Şenliği ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Aydın

Bilim Şenliği ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Aydın

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bilim Şenliği ve Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı” 25-26-27 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekletirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı proje kapsamında ülkenin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, çocuklarımızın var olan yeteneklerini geliştirerek yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak,ülke genelinde bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinliklere ilgiyi ve katılımı arttırmak, çocuklarımızı bu konuda teşvik etmek ve onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak amaçlarıyla son yıllarda eğitim öğretim dönemi içinde farklı biçimde sergiler ve fuarlar düzenlenmekte, öğrencilerimizin yaptıkları başarılı çalışmalara ve elde ettikleri sonuçların daha fazla sayıda öğrenci ve öğretmen tarafından bilinir kılınmasına ve kamuoyuna mal edilmesine önem veriliyor.