Balıkesir Astronomi Şenliği

Astronomi Şenliği
Astronomi Şenliği

Balıkesir Astronomi Şenliği

Tübitak 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Kapsamında desteklenen şenliğimizde; Balıkesir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi’nden Öğretim Üyeleri/Akademisyenler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Astroailem Ekibi atölye lideri olarak uygulamalı eğitim verecektir.

Proje Yürütücüsü: Cemile ÇAKIR

BAŞLICA ŞENLİĞİK İÇERİKLERİ
Konferanslar
Teleskoplar ile Güneş Gözlemi
10 adet Teleskop ile Gece Gökyüzü Gözlemi
Uzay Küresi (Planetaryum) ile Uzayda Yolculuk
Astronomi Temalı Resim ve Poster Sergisi
Uygulamalı 38 Adet Atölye

AYRICA TOPLU KATILIM İÇEREN ETKİNLİKLERİMİZ
Su Roketi Fırlatım Gösterileri Saat: 13.00-15.00-17.00
Model Roket Fırlatımları: 13.30-15.30-17.30
Maket Uçak Yarışması: 13.30-15.30-17.30

KONFERANSLAR
“Güneş ve Güneş Sisteminin Temel Özellikleri” – Prof Dr Osman DEMİRCAN/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
“Evrenimizde Bulunan Gökcisimleri” Dr. Doğuş ÖZUYAR/Ankara Üniversitesi
“İlk Astronomi Bilgileri” Prof Dr Osman DEMİRCAN/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
“Mars Gezegeni ve Önemi” Dr. Doğuş ÖZUYAR/Ankara Üniversitesi

ATÖLYELER:
Güneş Saati
Ters Kare Yasası Maketi
Güneş ve Ay Tutulması
CD Tayfçeker
Roket Arabası
Galileoskop
İğne deliği Kamerası
Üç boyutlu Takımyıldız Maketi
Newton Renk Çarkı
Güneş’in Işınım Özelliklerinin Belirlenmesi Etkinliği
Bir Simülasyon Programı Kullanarak Gökyüzünün Öğrenilmesi
Güneş Sisteminde Yolculuk
Uzay ve Origami / Origami ile Modelleme
Ben Bir Gezegen Olsam
Hayalimdeki Evreni Boyuyorum
Astronomi Temalı Orff Çalgıları Yapıyoruz.
Basit Tayf Çeker Yapımı
Gezegen Hareketleri
3 Boyutlu Takımyıldızlar
El Planetaryumu
Güneş Patlaması
Güneş Sistemi
Grup oyunu (Gezegenleri Öğreniyorum)
Su Roketi Tasarımı ve Yapımı
Model Roket Tasarımı ve Yapımı
Maket Uçak Yapımı
Gökyüzünü Boyuyorum Resim Çizimi
Basit Teleskop (Galileskop) Yapımı
Kendi Uzay Aracını Tasarla (Ay Modülü)
Posterimde Uzay Var
Güneşi İzliyorum
Gök Atlası
Teleskop Yapımı
Güneş Saati
Yükselen Astronot
Takım Yıldızı Dürbünü
Uzayda Yolculuk (Planetaryum)
Dijital Kayıt Cihaz Maketi

NOT: 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde gündüz yapılacak etkinlikler Yarış Ortaokulu’nda,
23 Eylül Akşamı 21.30-00.00 arasında yapılacak olan “Gece Gökyüzü Gözlem” Etkinliği Balıkesir Avlu’da Gerçekleştirilecektir.

Balıkesir Astronomi Şenliği Detayları için Tıklayınız

TUBİTAK 4007 “BALIKESİR ASTRONOMİ ŞENLİĞİ” PROJE AMAÇLARIMIZ

Temel bilimler eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan astronomi, İ.Ö. 4000’lerden başlayarak günümüze değin sürekli “doğa-insan” ilişkisinin odağında yer alarak, tarihsel süreç içerisinde temel bilimlerin ortaya çıkışı ve gelişiminde öncü rolü oynamıştır. Bu süreç Galileo’nun teleskopu ilk defa gökyüzüne çevirmesiyle insanlık tarihinde bir mihenk taşı oluşturarak, insanlığın doğayı ve evreni anlamasına büyük hız kazandırmıştır. Astronomi, son derece geniş uygulama alanı ile diğer temel bilim dalları arasında bağlantı kuran çok önemli bir bilim dalıdır.
Bilimin temelini oluşturan gözlemin, öğretim sırasında aktif bir şekilde kullanılması öğrencilerde bilimsel düşünce mantığının oluşturulmasında ve yerleştirilmesinde merkezi bir öneme sahiptir. Bugünün biliminde gözlem yapma, temel algı araçlarımız (duyu organlarımız) ve yardımcı algı araçlarımızın (optik ve elektronik vb. araçlar) uyumlu birlikteliği ile mümkün olabilmektedir. Bu yüzden gözlem yapmanın temel şartı yardımcı teknolojik araçları tanımak ve kullanmaktır. Öğrencilerin astronomi ile ilgili bilimsel gözlem yapabilmelerini sağlamak bu alandaki eğitim kalitesini arttıracaktır. Bu yönüyle projemiz “ Eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi” önceliği ile de ilgilidir.

Bu çalışma ile her yaş grubundaki öğrenciler ile birlikte toplumda bireylerin astronomi ile ilgili toplumdaki bütün bireylerin ilgisi çekecek etkinliklere katılması amaçlanmaktadır.
Astronomi gibi ilgi çeken ve öğrencilerin oldukça çok sayıda kavram yanılgısına sahip olduğu bir alanda farklı öğretim alanlarında öğretimi gerçekleştirmek öğrencilerin fikirleri üzerinde etkili olmaktadır. Planetaryumlar, gözlem evleri öğrencilerin astronomi konularını öğrenmelerini sağlamada etkili olmaktadır. Sistemli gözlemler öğrencilerin fen konularını öğrenmede de oldukça etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada öğrencilerin ve konuyla ilgilenen halkın Güneş saati ve basit teleskop yapımı, astronomik gözlem araçlarının neler olduğu ve yöntemleri, yıldızlar ile ilgili bilgiler, Ay’ın hareketleri ve evreleri, Güneş’in ve Dünya’nın hareketleri, Güneş sistemi ve keşifler, uzay ve uzay boşluğu ile ilgili bilgiler, teleskop ile gökyüzü gözlemi gibi konularda atölyeler ve etkinlikler aracılığı ile astronomi konularına yönelik bilgi ve tutum düzeylerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Astronomiye ilgi duyan bütün bireylerin katılabileceği söyleşiler, atölye çalışmaları ve gözlemler ile bireylerin astronomi kavramları ile ilgili bilimsel gerçeklere ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Diğer fen konuları gibi astronomi de öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin gelişiminde etkili olmaktadır. Günümüzde Dünya ülkelerinin ve son zamanlarda bizim ülkemizdeki fen programlarını etkileyen fen, teknoloji, mühendislik, matematik, (FeTeMM) yaklaşımında fenin, teknolojinin, mühendisliğin ve matematiğin aynı konu içerisinde harmanlanabileceği en uygun bilim dallarından biri astronomidir. Etkinliklere katılan çok sayıda öğrenci ve bireyin astronomi ile ilgili farkındalıklarını arttırmak ve bu konuda sahip oldukları alternatif fikirleri varsa değişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Balıkesir il genelinde çok sayıda bireyin bu şenlikteki etkinliklerden yararlanması amaçlanmaktadır. Balıkesir ili genelinde halka açık gözlem evi veya planetaryum olmaması bu konular hakkında çok fazla deneyime sahip olmayan bireylerin dikkatini daha fazla çekecek ve bu etkinliğe katılma isteklerini arttıracaktır. Yakın çevresinde bu tür informal öğretim ortamlarının olmadığı bir bölgede bu tür bir astronomi şenliği düzenlemek birçok bireyin katılımını sağlayacaktır. Birçok katılımcı astronomi ile ilgili konularda ilk kez deneyimler elde ederek astronomiye olan bakış açılarının değişmesi sağlanabilecektir. Astronomi alanında teorik düzeyde yapılan çalışmaların çok sayıda farklı yaş grubunda birey ile uygulamalı olarak yapılarak yaygın bir etki oluşturması amaçlanmaktadır.
Bu proje ile; Toplumun tüm kesimlerinin astronomi eğitiminden etkin bir şekilde yararlanmasının sağlanması, bireylerin bu konuda eğitim düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
Bu proje ile öğrencilerin doğru öğrenilmiş astronomi bilgileriyle, son derece küçük bir parçası oldukları devasa büyüklükteki evren hakkında merak duygularını geliştirerek, evren hakkında soru sormaları ve bu sorulara cevap arama yetilerini geliştirecekleri düşünülmektedir. Ayrıca kazanacakları merak yetileri, onların bu alandaki hayal etme yeteneklerini geliştirerek geleceğin bilim insanı adaylarını çoğaltarak ülkemizin ihtiyacı olan bilim ve teknolojinin gelişmesine katkısının olacağı düşünülmektedir.
Dünyada pek çok göktaşını ve kuyruklu yıldızı keşfedenler amatör gözlemcilerdir. Günümüzde Türkiye ’de de yaygınlaşan amatör astronomi toplulukları mevcuttur. Proje sonrasında öğrencilerin astronomi konusu ile en azından amatör olarak ilgilenmeleri, gökyüzü fotoğrafçılığı yapmaları ve uzay çalışmalarını yakından takip etmelerine katkı sağlayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

7 + 13 =