Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Ulusararası Sempozyumu

Sempozyum Hakkında

“Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” Ulusararası Sempozyum – 21-23 Ekim 2015

“Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” başlığıyla farklı insani bilimler teorisyenlerini ve araştırmacıları bir araya getirerek edebiyat, dil, kültür, tarih üzerinde bilgi paylaşımı ve eğitim-öğretimdeki yenilikleri ortaya koymayı ve disiplinlerarası bağlantılar, ilişkiler kurmayı hedeflemektedir.
“Azerbaycanşinaslık: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” Azərbaycanşinaslık dil ve edebiyat bilgisi, kültüroloji, tarih ve başka disiplinler ile içi içedir. Bu bilim dallarının ortaya koyduğu sonuç ve bilgi hazinesinden yararlanmakla Azerbaycan ve Azerbaycan halkı hakkında genel bilimsel fikir oluşturmak, Azerbaycan’ın dünyadaki konumunu belirtmek Azerbaycanşinaslığın esas misyonudur.
Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması, çağdaş dünya ile ilişkilerinin gelişmeye başladığı dönemde bu tür bilimsel çalışmalar sınırları daha da genişletir, dolayısıyla da bilimsel yaklaşımlar zenginleşir. Azerbaycan’da milli devlet kuruculuğu projesinin hızlanmasıyla birlikte Azerbaycanşinaslığın problemlerinin köklü bir şekilde çözülmesi hususunda geniş ideolojik imkanlar meydana çıkacaktır.
Bu kapsamda üniversitemizde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı‘nda 10 yıldır lisans ve lisansüstü düzeyde eğitime devam etmektedir. 10. Yıl münasebetiyle gerek yurt içinde gerek yurt dışında yürütülmekte olan benzer programlarda çalışanların ve bu alanda bilimsel çalışmaları olanların bir araya getirilmesi amaçlanmıştır.
Sempozyum Dili: Türkçe, Rusça ve İngilizce
Katılım Şekli: Bizzat katılım sağlanmalı, sadece bildiri metni gönderilmemelidir.

Sempozyum Bilim Kurulu tarafından katılım ve yazım koşullarına uygun bildiriler seçilip katılım davetiyesi gönderilecektir.

Katılımcıların bildirileri hazırlanacak Sempozyum kitabında yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI

Azerbaycan Dili

Azerbaycan Edebiyatı

Azerbaycan Dili Öğretim Sorunları

Türkolojide Azerbaycan Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarihi

Yurt Dışında Azerbaycan Filolojisi Eğitimi

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Azerbaycan Dili: Tarihi, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Teorik ve Uygulamalı Dilbilgisi, Çağdaş Azerbaycan Dili Problemleri, Sözlük Çalışmaları

Azerbaycan Edebiyatı: Halk Edebiyatı, Âşık Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Modern Edebiyat Sorunları, Tenkid

Azerbaycan Dili Öğretim Sorunları: Yabancılara Azerbaycan Dili Öğretim-Eğitim Sorunları, Modern Yöntemler, Stratejiler, Programlar

Türkolojide Azerbaycan Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarihinin İncelenmesi

Yurt Dışında Azerbaycan Filolojisi Eğitimi: Türkiye, Rusya ve Avrupa Azerbaycan Filolojisi

Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA
Doç. Dr. İlkin GULİYEV
Doç. Dr. Ellada GERAYZADE
Doç. Dr. Aida PAŞAYEVA
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan ERBAY (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Ardahan Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali KAFKASYALI (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Şureddin MEMMEDLİ (Ardahan Üniversitesi)
Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV (Ardahan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut HACIHALILOV (Gürcistan-Ukrayna Uluslararası Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU (Kafkas Üniversitesi)
Prof. Dr. Tofik HACIYEV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Muhtar İMANOV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Bedirhan AHMEDOV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Nizami CAFEROV (Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Asif HACIYEV (Bakü Slavyan Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Rafael HÜSEYİNOV (Azerbaycan Cumhuriyeti Büyük Meclisi Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı)
Prof. Pr. Sabir RÜSTEMHANLI (Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Üyesi, yazar)
Prof. Dr. Tahire MEMMED (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Ebulfez GULİYEV(Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof. Dr. Adil BAGIROV (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Seyid SURE (Nahçivan Devlet Üniversitesi)
Doç. Dr. İman CAFERLİ (Nahçivan Devlet Üniversitesi)
Ganire PAŞAYEVA (Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Vekili)
Agil ABBAS (Azerbaycan Cumhuriyeti Millet Vekili, yazar)
Doç. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Tazegül DEMİR (Kafkas Üniversitesi)
Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA (Kafkas Üniversitesi)
Doç. Dr. Ötüken SENGER (Kafkas Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ (Ardahan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞEYDA (Kafkas Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA (Kafkas Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Emre DAĞAŞAN (Kafkas Üniversitesi)

ÖNEMLİ TARİHLER (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Sempozyum İlanı

01 Temmuz 2015

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi

15 Ağustos 2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

25 Ağustos 2015

Bildiri Metinlerinin Gönderim Son Tarihi

10 Eylül 2015

Programın İlanı

07 Ekim 2015

Sempozyum Tarihi

21 – 23 Ekim 2015

Not:
1) Sempozyum Programı daha sonra ilan edilecektir.
2) Bildiri metinlerinin son gönderme tarihi olan 10 Eylül 2015’e kadar cd veya elektronik ortamda Sempozyum Sekretaryasına iletilmesi zorunludur.
3) Sempozyumun üçüncü günü gezi düzenlenecektir. Gezi programı kapsamında, Anı Ören Yeri ve Çıldır Gölü gezilecek ve Şehitlikler ziyaret edilecektir.

Sempozyum Bildirilerinin Gönderileceği Adres
E-Mail: [email protected]
Web: www.kafkas.edu.tr/sempozyumctl

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.