Ayrımcılık: Anlamak, Çözümlemek, Mücadele Etmek

Sempozyum – “Ayrımcılık: Anlamak, Çözümlemek, Mücadele Etmek”

güncelleme: 12.09.2012

Tarih: 29 Eylül 2012
Saat: 9:30-18:00
Yer: Santral Kampüsü, E1-301

Son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçiren Türkiye’de yerleşik kimliklerin, toplumsal grupların konumlarının ve gruplararası hiyerarşik ilişkilerin sorgulandığı görülüyor. Dilleri, etnik aidiyetleri, inançları, cinsiyetleri ya da cinsel yönelimleri hâkim normlardan farklı olan gruplar artan oranda örgütleniyor, ayrımcılığa uğradığını dile getiriyor ve eşitlik talep ediyorlar. Farklı grupların talepleri bir yandan sorunları konuşmak ve ayrımcılık sorununa çözüm bulmak için fırsat sağlıyor; öte yandan yerleşik normlar sorgulandığı icin eşitlik talep eden gruplara karşı ayrımcı davranışlar ve nefret söylemi artıyor.

Bu çerçevede farklı alanlarda ayrımcılık konusunu ele almanın önemi gittikçe daha sık dile getiriliyor ve hatta son yıllarda hukuk, sosyoloji, eğitim bilimleri ve psikoloji alanlarında yeni çalışmalar ve raporlar yayımlanıyor. Ancak bu disiplinlerin birbiriyle ne kadar konuşabildiği ayrı bir tartışma konusu. Oysa sahada çalışan uzmanların dile getirdikleri gibi ayrımcılık disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gereken karmaşık bir olgu.

Sempozyumda tartışılacak konular:
Hukuk, Sosyoloji, Eğitim Bilimleri ve Psikoloji alanlarında ayrımcılık konusundaki çalışmalar ne durumdadır? Gelişmeler, eksikler nelerdir? Disiplinlerarası bir yaklaşım nasıl geliştirilebilir? Ayrımcılıkla mücadele konusunda bilimsel çalışmalar ne söylüyor? Ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışan farklı STK’ların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Sahadaki deneyimden neler çıkarsayabiliriz? Eğitimde ayrımcılık konularını nasıl ele alabiliriz? Öğretmen ve öğrencilerin önyargılarını azaltma konusunda neler yapılmalıdır? Eğitim sürecinin aktörleri ayrımcılıkla mücadelede donanımlı hale nasıl getirilebilir?

Sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmiştir.

www.secbir.org

PROGRAM:
09:30 – 10:00 Kayıt

10:00 – 11:15 I. Oturum
Ayrımcılık: Sosyolojik ve Eğitimsel Perspektifler
Moderatör: Melike Türkan Bağlı (Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

Toplumsal Gruplararası İlişkiler Bağlamında Ayrımcılık ve Eğitim
Kenan Çayır (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

‘Önyargılar, Kalıpyargılar, Ayrımcılık: Sosyolojik ve Eğitimsel Perspektifler’ Projesi Deneyimi
Müge Ayan Ceyhan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, SEÇBİR)

Eğitim Ortamlarında Ayrımcılık Meselesini Ele Almaya Yönelik Kaynak Üretme Deneyimi
Ayşe Alan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, SEÇBİR – VKV Koç Özel Lisesi)

11:15 – 11:30 Kahve Arası

11:30 – 12:45 II. Oturum
Birbirimizi Tanımak ve Geçmişle Yüzleşmek Ayrımcılığı Azaltır mı?
Moderatör: H. Andaç Demirtaş (Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi)

Toplumsal Temas, Ayrımcılıkla Mücadele de Nasıl Uygulanabilir?
Esra Çuhadar Gürkaynak (Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü)

Travmatik Geçmişle Yüzleşme Ayrımcılığı Azaltır mı?
Murat Paker (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

12:45 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 16:00 III. Oturum
Ayrımcılığa Disiplinlerarası Yaklaşımlar
Moderatör: Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Ayrımcılık ve Nefret Suçlarıyla Mücadelede Evrensellik, Yerellik, Disiplinlerarasılık
Melek Göregenli (Ege Üniversitesi, Psikoloji Bölümü)

Ayrımcılıkla Mücadelede Hukukun Sınırları
İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Eğitim Bilimleri, Toplumsal Gerçeklik ve Ayrımcılık
Fatma Gök (Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

Antropolojinin ‘Öteki’ ile İmtihanı
Ayşe Gül Altınay (Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

16:00 – 16:30 Kahve Arası

16:30 – 18:00 IV. Oturum
Ayrımcılıkla Mücadelede Sahadan Deneyimler
Moderatör: Kenan Çayır (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Toplumda Engelli Algısı ve Ayrımcılıkla Mücadelede Deneyimler
Süleyman Akbulut (Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu – Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği)

Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılıkla Mücadele
Erdal Demirdağ (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD))

Din ve Etnik Temelli Ayrımcılıkla Mücadele
Nejat Taştan (Eşit Haklar için İzleme Derneği)

Medya Taramaları ve Ayrımcılıkla Mücadele
Esra Arsan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Sosyo-Ekonomik Statü Temelli Ayrımcılıkla Mücadele
Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.