Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77.Yıldönümü Anısına – Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası

KONGRE ÇAĞRISI
Elazığ Valiliği himayelerinde; Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ve Elazığ Dernekler Federasyonu iş birliği ile 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında “17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıldönümü Anısına – Tarihten Günümüze Elazığ” konulu Uluslararası bir Kongre düzenlenecektir.Binlerce yıllık kültür ve uygarlıkların topraklarında harmanlandığı Elazığ kenti, Doğu Anadolu ve Türkiye’nin önemli bir tarih ve kültür merkezi konumundadır. M.Ö. 2000’li yıllarda Doğu Anadolu’ya yerleşen Hurriler’den başlayarak Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular ve Osmanlı Devleti Elazığ kentinin üzerinde barındırdığı uygarlıklardan belli başlılarıdır. Elazığ şehrinin örf, adet, gelenek ve görenekleri, törenleri, türkü ve manileri, halk tecrübesini yansıtan halk hekimliği, geleneksel el sanatları ve halk oyunları, mutfağı vb. milli kültür içinde kendine has nitelikleriyle çok özel bir yer almıştır.Elazığ bugün kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra turistik değerleri, gelişmekte olan ticaret ve sanayi hayatı, zengin maden yatakları ve doğal güzellikleri ile bölgenin hızla kalkınmakta olan önemli şehirlerinden biridir.Kongre çerçevesinde, Elazığ kenti ve yöresi ile ilgili her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların akademik bir anlayış ile ele alınması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Elazığ şehrinin tanıtımına katkı sağlanması ve kentin mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlardan yola çıkarak çözümleri için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve vizyon oluşturulması da hedeflenmektedir.İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu Kongrenin, Elazığ kenti ile ilgili bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması beklenmektedir.Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.Aşağıda, kongrede yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Kongrenin genel çerçevesine uyulması ve ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.Bildiri Konuları;Geçmişte HarputCumhuriyet Öncesinde Harput ve ElazığHarput’tan Mezreye İniş Sebepleri ve SonuçlarıCumhuriyet Döneminde Harput ve ElazığAtatürk’ün Elazığ’a GelişiTarihten Günümüze Verilerle ElazığSanayiTicaret ve HizmetTarımNüfus ve DemografiGelir, Tüketim ve YoksullukEğitim, Kültür, Spor ve TurizmSağlık ve Sosyal KorumaUlaştırma ve HaberleşmeElazığ’da Sosyal Yapı ve Değişim
Kent Hayatı ve Yaşanabilirlik
Elazığ ve Depremsellik
Tarihten Günümüze Elazığ’da Ekonomik GelişmelerElazığ ve Kamu YatırımlarıElazığ ve Özel Sektör YatırımlarıElazığ Ekonomisine Yön Veren SektörlerGeçmişten Günümüze Harput MimarisiElazığ ve Geleceğe Yönelik PerspektiflerKongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini elazigkongresi@atam.gov.tr adresine mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Kongre Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır. Kongreye katılmanızı diler, saygılar sunarız.Elazığ Valiliği Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel MüdürlüğüRadyo ve Televizyon Üst Kurulu Ankara Elazığ Kültür Derneği Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Elazığ Dernekler Federasyonu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.