ARITASYON

Proje Tanıtımı:

PROJE ADI: ARITASYON

PROJE SAHİPLERİ: AYŞE NUR YILMAZ , AYZIT MANTI

KONU : ARILARIN ÖNEMİ

PROJENİN ÖNEMİ: Arılar çok küçük hayvanlardır.Ancak çevre için öneminin büyüklüğü hala anlaşılmamıştır.Bu projeyle, arıların öneminin anlaşılması ve yaşam alanlarının geniş tutulması böylece tarımın gelişmesi, işsizliğin azalması,sağlıklı besin üretiminin artırılması ve tüketilmesini amaçladık.

PROJENİN GENEL ÖZELLİKLERİ: Önce arıları yaşam alanlarına göre yerleştireceğiz. Arıların yaşam bölgelerindeki toprağın özelliklerini araştıracağız. Hangi bölgede arıların daha verimli olacağı araştırılacak. Bölgeler tespit edildikten sonra o bölge insanlarına arı yetiştiriciliği hakkında kurslar düzenlenecek. Kurslara katılım teşvik edilecek ve kurslara katılan insanlara bir yıllığına arı kovanlarıyla birlikte borç verilecek. Bir yıl sonra arı üreticisi arı üretimi yaparak, aldığı arı ve kovan kadarını geri verecek. Kalan arı kovanları kendisinin olacak. Geri alınan bu arılar bir başkasına verilecek. Böylece her yıl katlanarak devam edilecek.

İlk bir yıl proje maliyeti fazla olsa da sonraki yıllarda bu maaliyet azalacaktır. Böylece insanlar hem iş sahibi olacaklar, hem yurt ekonomisi gelişecek. Harcanan maaliyet 5 yılda kendisini amorti ederek büyük bir gelir kaynağı haline gelecektir.

ARILAR HAKKINDA KISACA BİLGİLER:

Arılar, üretimi çok çabuk çoğalan, verdiği besin insan sağlığı için çok değerlidir. Doğal ilaçtır. Ayrıca arıların çiçekleri dolaşırken yaptığı tozlaşma tarım açısında ve çevrenin doğal özellikleri açısından son derece önemlidir. Arıların tamamen yok olması insanların sadece dört yıl yaşayabileceği bilim adamları tarafından açıklanmıştır.

Bize bu kadar faydalı olan bir canlı türünün çoğaltılması maddiyatla ölçülemeyecek kadar önemlidir.

PROJENİN MAALİYETİ:

Proje Çorum için düşünülürse;

Bir kovan arı bedeli:200 TL

Her kişiye on kovan arı:2.000 TL

Her köyden 5 kişi x 2.000 TL =10.000 TL

10.000 TL x 100 köy =1.000.000 TL

Kişi başına verilecek borç : 10 arı kovanı = 2.000 TL