Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Sempozyumu

Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren
Sempozyum
2-4 Nisan 2016

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012 yılında düzenlemiş olduğu çalıştayın bir devamı olarak 02-04 Nisan 2016 tarihlerinde Çankırı’da “Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren” başlıklı bir sempozyum düzenleyecektir. Sempozyumda Anadolu’da halen yaşayan sohbet geleneklerinin tüm yönleriyle ele alınması ve yeni bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. 2010 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilen bu geleneksel sohbet toplantılarının daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak bilimsel araştırmalarla irdelenmesi gerekliliğinden yola çıkarak düzenlenen bu sempozyum, konuyla ilgili her türlü yeni bulgu, teori ve önerinin sunulup tartışılması yoluyla Anadolu’nun bu önemli kültürel değerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

300 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerinin en geç 29 Ocak 2016 tarihine kadar bu web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Sunumlar soru-cevap kısmı dahil 20 dakika olacaktır.

Davetli Konuşmacılar:

– Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü)

– Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Folklorü Anabilim Dalı)

Sempozyum Konuları
Tüm Yönleriyle Çankırı Yaren Sohbeti ve Anadolu’da Yaren / Sohbet Kültürü:

– Anadolu Sohbet Geleneklerinin Kökenleri ve Kaynakları
– Yaren / Sohbet Geleneklerinde Eğitim ve Ahlak
– Yaren / Sohbet Geleneklerinde Giyim-Kuşam ve Mekan Tefrişatı
– Yaren / Sohbet Geleneklerinde Müzik, Dans ve Orta Oyunu
– Yaren / Sohbet Geleneklerinde Edebiyat ve Sözlü Unsurlar
– Yaren / Sohbet Geleneklerinde Dinî İçerikli Unsurlar
– Yaren / Sohbet Geleneklerinde Hukuk, İktisat, Sosyal Yapı ve Benzeri Hususlar
– Yaren / Sohbet Geleneklerinin Günümüzdeki Durumu ve Uygulanabilirliği
– Türk Dünyasında Sohbet Gelenekleri
– Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Sohbet Gelenekleri

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 29 Ocak 2016
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 19 Şubat 2016
Sempozyum tarihi: 02-04 Nisan 2016

İletişim
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaran Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çankırı / TÜRKİYE
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.