Alkol Roketi Öğrenci Projesi

HİPOTEZ
Sıcaklığın basınç ile doğru orantılı olduğunu Alkol roketi yardımıyla ispatlayabiliriz. Alkol roketinde yanan alkol şişe içindeki basıncı artırır. Artan basınç şişenin fırlamasını sağlar.

Pvc boruları aldık. Belirlediğmiz ölçülerde kestirdik. Sanayiden manyeto aldık.Manyetoyu boruya yerleştirip bantladık. Borunun hava almaması için ucunu silikonladık.Şişeyi alkolle çalkaladık. Ve boruya yerleştirip manyetoyu ateşledik.

SORUN
Sıcaklığın gaz basıncına etkisi nedir?

KONU
ARAŞTIASI
Sıcaklığın gaz basıncına etkisini nasıl gözlemleriz araştırdık.Araştırırken bu konuda alkolün kullanılabileceğine
karar verdik.

KULLANILAN MALZEMELER
Pvc boru,
manyeto,
plastik şişe,
etil alkol,
slikon

SONUÇ
Roketi ateşlediğimizde içinde buharlaşan alkol yanmaktadır . yanma tepkimesi sonucu şişe içindeki havanın basıncı artmakta ve artan basın itme kuvvetine neden olmaktadır. Roketi patlatarak sıcaklığın gaz basıncına etkisini kanıtladık.

ÖNERİ VE BEKLENTİLER
Bu proje sıcaklığın gaz basıncındaki etkisini kanıtlamak için kullanılabilir.Yinede 12 yaş çocuklarının kullanması sakıncalıdır. Alkol yanabilir.