AKILLI ÇİFTLİK

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:İZMİR / KİRAZ

OKUL ADI: Kiraz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Ahmet Mutlu Özdoğan – Aslı Oranlı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Emin Akın

PROJE AMACI:
Çiftliklerde yem taşıma ve yem dökme işlerini kolaylaştırmak, hayvanların ölçüsüz yem yiyerek rahatsızlanmasını önlemek ve kayıpları azaltmak. Hayvanların gübrelerinden de biyogaz elde etmek.

PROJE HEDEFİ:
*İŞ GÜCÜNÜ AZALTMA *YEM İSRAFINI AZALTMA *VETERİNER MALİYETİNİ AZALTMA *HAYVANLARIN DAHA SAĞLIKLI BESLENMESİNİ SAĞLAMAK *SÜT VERİMİNİ ARTTIRMA *AÇIK ÇİFTLİKLERİN ÇEVREYE VERDİĞİ KOKUYU BİYOGAZ SİSTEMİ İLE AZALTMA *HAYVANLARIN ÖLÇÜLÜ YEM ALMALARINI SAĞLAMA *DEPODA OLUŞAN BİYOGAZI, KULLANILACAK OLAN ALANLARA DAĞITMA

PROJE ÖZETİ:
Çiftliklerde yem taşıma ve dökme işlerini kolaylaştırmak, hayvanların ölçüsüz yem yiyerek rahatsızlanmasını önlemek ve kayıpları azaltmak amaçlandı.Depodaki yem otomatik olarak taşıyıcı bant yardımıyla yukarıda bulunan yem kutusuna belirli aralıklarla taşınır.Yemin bitmesiyle hafifleyen yemlik, kilit sisteminin devre dışı kalmasıyla yayın uyguladığı kuvvet devreye girer ve yukarıya kalkar.Yukarıdaki boş yemliğe, uzaktan kumanda ile yem kutusundan yem doldurulur. Ağırlaşan yemlik aşağıya iner

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
www.tarimmerkezi.com 01.10.08 www.tareks.com.tr/hayvancilik 23.10.08 Faaliyetler 1) Yatay dikdörtgenler prizmasının üst kısmı açık kalacak şekilde yemlik yapıldı 2)Yay sistemi ile çalışan yemliği taşıyacak iskelet, ters ?U? şeklinde hazırlandı.Yaylar ve yemlik taşıyıcı iskelete monte edildi 3)Dolu bulunan yemlik aşağıda sabit iken, Hayvan başını yemliğe soktuğunda kilit sistemi kapanır ve hayvan yem yerken kilitli kalır. Bu durumda hayvanlara sağma makinası takılarak sağım işlemi, çiftçinin işini kolaylaştırarak tamamlanır 4)Yemliği aşağıda sabit tutan kilit sistemi yem bittiğinde, hayvanın başını dışarı çekmesiyle açılması ve yemliğin yukarı hareket etmesi sağlandı 5) Yukarıda bulunan yemlikle aynı seviyede yem kutusu monte edildi.Yemin yemliğe aktarılması için kutunun kapağına uzaktan kumandalı elektrik motoru yerleştirildi.Kutu ile yem deposu arasına yürüyen bant sistemi yerleştirilerek yemin aktarılması sağlandı 6)Ahırın zeminine verilen eğimle hayvanların gübreleri aşağıda bulunan bant sistemi ile biyogaz deposuna taşınır.Biyogaz deposundan vana ve borular yardımıyla dağıtım yapıldı Yöntem Araştırma Yaparak yaşayarak öğrenme, gözlem,araştırma Ulaşılan sonuçlar Yem taşıyıcı bantla yem taşındı,uzaktan kumanda ile yemliğe konuldu. Yemin ağırlığı ile hareket eden yemlik yapıldı. Yemin tüketilmesi sırasında sabit kalan, hayvanın doyması ile de hareket eden kilit sistemi yapıldı. Hayvan yemi yerken kilit sistemi ile hayvan kolayca sağıldı. Gübreler biyogaz olarak değerlendirildi. Sonuçların Değerlendirilmesi Benzer amaçlarla farklı çalışmalar yapılsa da projemiz, diğerlerinden daha gelişmiş ve kapsamlıdır. Hayvanların yem saatleri aksatılmamış ve yeterli yem tüketmeleri sağlanmıştır.Dolayısıyla süt verimliliği artacağından projenin getirdiği maliyet, kısa sürede telafi edilecektir.Veteriner maliyetleri azalacaktır.Çiftçi kar edeceği iş gücü ve zamanı daha verimli kullanabilecektir Faaliyet takvimi,bütçe ekte
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi