AB ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI

Konu : Avrupa Birliği gençlik sloganı olan “Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz” konusunda promosyon ürünü tasarımı yapılması.
Türü : Promosyon ürün tasarımı yarışması
Amacı : Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde “Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz” kavramını vurgulamak, yetişmekte olan kuşakları bu konuda düşünmeye ve araştırmaya sevk etmektir.  
Kapsamı : Türkiye’deki tüm üniversitelerin tasarım ve güzel sanatlar bölümlerinde lisans ve yüksek lisans okuyan öğrencilerini kapsamaktadır.
Organizasyon :Bu yarışma AB Türkiye Delegasyonu tarafının katkılarıyla Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yarışmaya katılmak isteyen üniversiteler ve Tasarım Yarışmaları web sayfası organizasyonun diğer paydaşlarıdır. 
Yarışma Kapsamına Girebilecek Ürünler :
Yarışma amacı olan “Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz” sloganını vurgulayarak, özelliklere gençlere hitap edebilecek, 7’den 70’e herkese ulaşabilecek, Avrupa Birliği değerlerine uygun, her türlü ev, ofis, bahçe vs ortamlarda kullanılabilecek, ajanda, organizer,
kalem ve setleri gibi kırtasiyeye yönelik plastik ürünlerle sektörde alışılmadık malzeme, çevreye duyarlı veya yeniden kullanılabilirlik içeren, yenilikçi kavramlardan yola çıkan promosyon ürünlerini kapsamaktadır.
 
 Değerlendirme Ölçütleri
Yukarıda açıklanmış ürün grupları çerçevesinde (sürdürülebilirlik, seri üretim ile üretilebilecek) promosyon ürünleri beklenmektedir;
–  Tasarımların, “Bizim Avrupamız, Bizim Geleceğimiz” sloganını vurgulaması,
–  Ulaştırılacağı kitleye karşı tanıtım temelinde yenilikçi bir ürün olması
–  Ürünün farklı kullanım alanlarının olması
–  Alışılmışın dışındaki tasarım yaklaşımı ile kullanıcı ile ürün arasındaki bağı derinleştiren, buna bağlı olarak ürünü benimserken Avrupa Birliği’ni akla işleyen-sembolik anlatımları güçlü ifadelerin ürünlere iyi ve doğru aktarılabilmesi
–  Biçim-işlev-anlam bütünlüğü içermesi yarışmanın en önemli beklentilerindendir.
–  Ürünlerin kullanım, benimsenme, saklama gibi koşullarda kalıcı olması beklenirken, aynı zamanda ekonomik ve çevreye duyarlı olması büyük önem taşımaktadır.
–  Mevcut teknolojiler ve sektör şartları göz önünde tutulacak şekilde üretilebilir ürünler tasarlanmalıdır.
 
Yarışma Takvimi
Yarışma koşullarının belirlenmesi ve üniversitelere duyurunun yapılması: Haziran 2012
Yarışma duyurusu: Bahcesehir üniversitesi AB Bilgi Merkezi web sayfasında duyurulacaktır.
Yarışma başlangıç tarihi:28.05.2012
Yarışma bitiş tarihi: 06.07.2012
Tasarımların değerlendirilmesi: 09.07.2012- 12.07.2012 
Sonuçların duyurulması: 13.07.2012
Yarışma töreni ve tasarımların sergisi: 18.07.2012 
 
Ödüller Birincilik ödülü: Almanya’da 15 gün staj
İkincilik ödülü: i-pad 
Üçüncülük ödülü:  sony fotoğraf makinesi
Jüri
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul AB Bilgi Merkezi gözetimi altında 5 kişilik jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır
Katılım Koşulları
–  Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabileceklerdir.
–  Yarışma, Türkiye’deki üniversitelerin tasarım ve güzel sanatlar bölümlerinde lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerine açıktır.
–  Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemler almak katılımcıların sorumluluğu altındadır. Projelerin kopyalanması durumunda Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi sorumluluk kabul etmez.
–  Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi yarışmaya katılan tüm tasarımları sergileme ve daha sonra da tasarımları ve yarışmaya ilişkin resim, fotoğraf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde internet sitelerinde gerekse diğer yayın organlarında dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi bu yarışma ve tasarımla ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
–  Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi yarışmaya katılarak finale kalan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımcıları sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir. Aynı zamanda finale kalan ürünlerin tasarımcılarının da ürünü, yarışmayı referans göstererek sergileme hakkı bulunmaktadır.
–  Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi yarışmaya katılan projelerden uygun bulduklarını üretme hakkına sahiptir. Bu nedenle yarışmacılara herhangi bir para ödemesi gerekli olmayacaktır.
–  Daha önce herhangi bir tasarım yarışmasına katılmış projeler yarışmaya katılamazlar.
–  Yarışmaya katılan proje ve tüm sunuş malzemeleri özgün olmalıdır. Eğer tasarımlar ve sunuş malzemeleri özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ediyorsa, bundan Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi sorumlu tutulamaz.
–  Her yarışmacı yarışmaya en fazla iki ürün ile katılabilmektedir. –  Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımlar diskalifiye edilir.Ödül verilmişse
Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi tarafından geri alınır.  
 
Katılım Formatı
–  İki boyutlu sunum A3 formatındaki paftalarda renkli ya da siyah-beyaz olmalı ve 3 adet pafta sayısını geçmemelidir. 
–  Paftaların sol köşelerinde ilgili yarışmanın ismi ve yarışmacının rumuzu bulunmalıdır. Paftanın asılacak yönüne göre yerleştirilmelidir.
–  Paftalarda yarışma adı ve rumuz dışında herhangi bir işaret ve ibare bulunması halinde paftalar yarışma dışı bırakılacaktır.
–  CD veya DVD formatında sunum: içinde proje çizimleri ile Türkçe proje raporlarını içeren CD veya DVD hazırlanmalıdır. CD ya da DVD’nin üzerine rumuz ve yarışma adı yazılmalıdır.
Çizimler Jpeg formatında, 300dpi ve 1600×1200 pixel resim boyutunda hazırlanmalıdır. CD veya DVd ortamında teslim edilmelidir.
–  Proje raporları: Projenin amacı, bu amacı nasıl gerçekleştirdiğini, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik özelliklerini anlatan 500 kelimeyi aşmayacak raporlar şeklinde olmalıdır.
Raporda yarışma adı ve rumuz yer almalıdır.
–  Kimlik zarfı: Zarfın içine yarışmaya katılan kişinin adı, soyadı, telefon numarası, açık adresi, e-mail adresi, rumuzu, okul bilgileri ile yakını olan ikinci bir kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri bilgisayarda 12 punto, Arial formatında yazılarak çıktısı konulacaktır. Zarfın üstüne
sadece rumuz ve yarışma adı yazılacaktır.
–  Başvuru paketi: Başvuru paketinin içine kimlik zarfı ve paftalar konulacaktır. Üzerine yerleştirilecek adres etiketinde yarışma teslim adresi, zarfın sol üst köşesinde rumuz ve yarışma adı yazılacaktır. Başvuru zarfında başka bir yazı ya da işaret bulunmayacaktır. Proje rapor çıktıları ve başvuru CD veya DVD’si de başvuru paketi içine konulmalıdır.
 
Teslimat adresi ve iletişim bilgileri
 
Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sok. No:4-6 
34353 Beşiktaş İstanbul Tel: 0 212 381 5985
Aslıhan Karahanlı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin