9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Afiş Tasarımı Yarışması

Katılma Koşulları ve Tasarımlarda Aranacak Koşullar

 
1. “9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Afiş Tasarımı Yarışmasını” Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği düzenler.
 
2. Yarışmaya katılacak tasarımının konusu Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin konseptini yansıtmalıdır.
 
3. Katılımcılar yarışmaya bir veya iki tasarımla katılabilirler.
 
4. Yarışmaya gönderilen tasarım ya da tasarımların, ödül kazanmamış, özgün, önceden herhangi bir mecrada kullanılmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 
5. Yarışmaya gönderilen tasarım ya da tasarımlar, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, özgünlük, teknik düzey ve Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ni ifade edebilirlik unsurları göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
 
6. 9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin afişi olarak seçilecek tasarımın hakları tamamıyla Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği’ne ait olacaktır.
 
7. Yarışmada ödül kazanan tasarımın sahibi, 9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin afiş, billboard, raket, totem, flyer, kitapçık, broşür, el ilanı ve diğer basılı materyallerinde kullanılabileceğini kabul eder.
 
8. Yarışmada ödüle layık görülen tasarımcı ile Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Organizasyon Komitesi iki taraf olarak kabul edilecek ve tarafların hukuki olarak anlaşması dahilinde yarışmayı kazanan tasarımcı festival boyunca, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin tüm basılı yayınlarının grafik tasarımlarını yapabilme önceliğine sahip olacaktır.
 
Tasarım teslimi
9. Yarışmacılar, her bir tasarımını Tiff formatında bir adet CD/DVD’ye kayıt ederek, dijital ortamda görüntülenecek şekilde ve 2 adet en az 180 gr’lık mat kuşe A3 boyutlarında kâğıda basılı olarak teslim edeceklerdir.
 
10. Katılımcılar, tasarımlarını Eklisia Kültür Merkezi, Karakaya Mahallesi, Kilimci Sokak no 43/7, Yalı Mevkii, Gümüşlük, Bodrum  / Muğla adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da makbuz karşılığı elden teslim edeceklerdir.
 
11. Yarışmaya gönderilen tasarım, en geç 31 Ocak 2012 Salı günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olacaktır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir. Postada olacak gecikmeler ve kayıplardan Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği sorumlu tutulamaz.
 
12. Yarışmaya gönderilen tasarımların kayıtlı olduğu CD/DVD ya da basılı malzemenin üzerinde tasarımcının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.
 
13. Her tasarıma, tasarımcısı tarafından bir “RUMUZ” verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşımayan beş harften oluşabilir. Rumuz, teslim edilen paket üzerine ve tasarımın her kopyasında görülebilir bir şekilde yazılacaktır. Yarışmaya birden çok yapıtla katılan tasarımcılar her tasarım için başka bir rumuz kullanacaklardır.
 
14. Tasarımcı, her tasarımı için ayrı ve kapalı bir “Kimlik Zarfı” düzenleyecektir. 
• Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, tasarımcının tasarımı için kullandığı “rumuz” bulunacaktır. Bu zarf  üstünde tasarımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.
• Kimlik Zarfı’nın içinde tasarımın rumuzu, tasarımcının adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge bulunacaktır.
• Ayrıca Kimlik Zarfı’nın içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini elirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır. 
15. Finale kalamayan tasarımların kimlik zarfları açılmaz. Bu tasarımlar sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde sahipleri tarafından Eklisia Kültür Merkezi’nden makbuz belirtilerek geri alınabilir.
Bu süre içinde geri alınmayan tasarımlardan Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği sorumlu tutulamaz. 
 
16. Tasarım teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan tasarımlar, yarışma dışı bırakılırlar.
 
Seçici Kurul
17. Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği, “9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Afiş Tasarım Yarışması”nın Seçici Kurulu’nda görev alacak üyeleri şu şekilde belirlemiştir: 
(Alfabetik sırayla)
– Ali Platin, Grafiker
– Bedia Dipşo, Ressam
– Dr. Enis Tan, Muğla Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı
– Eren Levendoğlu, Piyanist, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Sanat Yönetmeni                                                                  
(Yarışma Genel Sekreteri)
– Göknur Gürcan, Uzman Sanat Tarihçi
– Lon Briet, Flütçu, Sanat Tarihçi, Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Festival Direktörü
– Mesut Pekergin, Eklisia Kültür Merkezi Yöneticisi, Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği Yön. Kur. Bşk.
 
18. Seçici Kurul, değerlendirme toplantısı için Şubat 2012 içinde toplanacaktır. Toplantının yeri ve saati Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerine en az 15 gün önce bildirilir. Toplantı tarihini belirleme hakkı Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği’ne aittir.
 
19. Seçici Kurul üyelerinden biri ya da daha fazlası değerlendirme toplantısına katılamaması halinde yerine Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği, bir başka üye belirleme hakkına sahiptir. Kurul en az 4 üye ile toplanabilir.
 
20. Seçici kurul, ödüle değer tasarım bulamazsa, yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
 
Yarışma sonucunun açıklanması ve Ödül
21. Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği, Seçici kurul tarafından belirlenen “9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Afiş Tasarım Yarışması”nın sonucunu 29 Şubat 2012 Çarşamba günü çeşitli Medya kanallarıyla açıklayacaktır.  
 
22. Seçici kurul, “9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Afiş Tasarım Yarışması”nda bir tasarımcının eserini seçer ve ödüllendirir.
 
23. Gümüşlük Kültür ve Sanat Derneği, “9. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Afiş Tasarım Yarışması’nda ödüle layık görülen tasarım için 1.000 TL ödemeyi beyan eder.
 
24. Yarışmaya katılan tasarım sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.